Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odložení spuštění čtyř základních registrů a vydávání elektronických občanských průkazů

Poslanecká sněmovna schválila odložení spuštění ostrého provozu čtyř základních registrů a vydávání elektronických občanských průkazů. 

 

Poslanecká sněmovna dnes 10. února 2010 ve zrychleném režimu schválila návrh skupiny poslanců ODS, ČSSD a KSČM o odložení spuštění ostrého provozu čtyř základních registrů. Návrh byl konzultován s Ministerstvem vnitra, které jej plně podporuje. Čtyři základní informační registry veřejné správy, které nahradí nejednotné databáze úřadů, tak budou naplno spuštěny od 1. července 2012.

Ministr vnitra Martin Pecina dodal: "Předloženou novelou se umožní odklad spuštění ostrého provozu základních registrů. Projekt základních registrů je složitý technický mechanismus, kdy jednotlivé kroky na sebe musí navazovat a ukazuje se, že původně stanovená lhůta jednoho roku k celé realizaci nestačí. Novela obsahuje i zmocnění pro vládu stanovit nařízením bližší technický harmonogram a způsob přechodu na nový systém. Navrhovaný odklad nijak neohrozí stávající výkon správních agend, správní úřady budou nadále čerpat všechny potřebné údaje z dosavadních evidencí, a současně poskytne důležitý čas pro přípravu projektů. Předložená změna je navíc časově naléhavá. Zákon o základních registrech vstupuje v účinnost už k 1. červenci 2010. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že navrhovaný zákon se omezuje pouze na odklad systému základních registrů a nepředstavuje žádné další věcné změny. S návrhem vyslovila vláda souhlas. Závěrem bych chtěl předkladatelům poděkovat za předložení návrhu, který plně podporuji."

Čtyři základní registry:

  • Registr obyvatel, ve kterém se povedou referenční údaje o občanech ČR a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR.

  • Registr osob, předložený ministrem vnitra a předsedou Českého statistického úřadu, bude obsahovat údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Návrh zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby a identifikačního čísla provozovny. Správcem registru bude Český statistický úřad.

  • Registr práv a povinností, který upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům vedených v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.

  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, předložený ministrem vnitra a předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, povede referenční údaje o územních prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách. Správcem tohoto registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální.
     

Elektronické občanské průkazy začnou úřady vydávat od 1. ledna 2012

Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném režimu Novelu zákona o elektronickém podpisu na návrh skupiny poslanců ODS, ČSSD a KSČM. Odložení souvisí s ročním odkladem spuštění čtyř základních registrů. Existuje riziko, že systém základních registrů, který bude fungovat v pilotním provozu, kdy bude naplňován daty a testována jeho funkčnost, nebude moci zaručit plné využití elektronické identifikace prostřednictvím bezpečnostního osobního kódu a neomezený přístup k údajům vedeným v informačních systémech, nezbytných k vyřízení potřebného úkonu. Navrhované změny s sebou nepřinesou navýšení nákladů. Odložením realizace vydávání elektronických občanských průkazů se naopak eliminuje riziko jejich neúčelnosti.

S odkladem souhlasila vláda i ministr vnitra Martina Pecina: "Bez fungování systému základních registrů ztrácejí elektronicky čitelné občanské průkazy svou stěžejní přednost – možnost komunikace s informačními systémy veřejné správy."

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem