Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o psychosociální pomoci českým občanům po nehodě autobusu v Chorvatsku

Dne 23. 6. 2012 došlo v Chorvatsku k tragické nehodě českého autobusu, ve kterém cestovalo 51 občanů ČR. Po nehodě bylo 40 osob hospitalizováno v nemocnici ve městě Gospič, 3 osoby byly transportovány do nemocnice v Záhřebu. 8 osob bohužel zahynulo. 

 

Vedení Ministerstva vnitra, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR si uvědomuje dopad této tragické události na české občany, zasaženým osobám vyjadřuje uznání a účast.
 
Psychosociální pomoc zasaženým osobám v terénu v urgentní fázi po neštěstí zajišťovala Policie ČR v rámci „Systému pomoci obětem“. Koordinaci zasahujících policejních psychologů a interventů zajišťuje vedoucí skupiny krizové intervence policejního prezídia kpt. Mgr. Jana Malíková. Psychologickou službu Policie ČR řídí vedoucího psycholog PČR plk. Mgr. Vladimír Voska. Za koordinaci a spolupráci psychologů HZS ČR zodpovídá vedoucí psycholog GŘ HZS plk. PhDr. Zuzana Vrbová.
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádnou událost v zahraničí, za mezirezortní koordinaci psychosociálních služeb odpovídalo psychologické pracoviště ministerstva vnitra (PhDr. Štěpán Vymětal).
 
Uvedení spolupracovali v rezortu s dalšími psychology a interventy Policie ČR a HZS ČR, kteří zajišťovali přímou podporu zasaženým občanům v urgentní fázi, dotčenou cestovní kanceláří, odpovědnými pracovníky Ministerstva zahraničních věcí ČR, psychologickou službou Armády ČR a dalšími. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude psychosociální podpora pokračovat prostřednictvím nestátních neziskových organizací, jako je České sdružení obětí dopravních nehod nebo Psychosociální intervenční tým ČR.
 
Psychologové MV, PČR, HZS a AČR v součinnosti zorganizovali následující pomoc:
  • Pod Policejním prezídiem byla zřízena nonstop telefonická Psychologická linka policie pro osoby zasažené nehodou: 974834788. Linka je určena pro zasažené cestující, jejich rodiny a blízké a pro zúčastněné pracovníky, kteří se podílí na řešení následků nehody. Cílem linky je: krizová intervence, poradenství, podpora a přenos informací. Linka funguje také jako centrum pro organizaci psychosociální pomoci. Linka zaznamenala v průběhu prvních 2 dnů 35 hovorů se zasaženými osobami a desítky dalších hovorů koordinačních (přenos informací mezi zúčastněnými složkami a organizacemi). Linka je pro potřeby zasažených občanů funkční i nadále.
  • Psychologové PČR Jihomoravského kraje zajišťovali psychosociální podporu zasažených příbuzných v Brně (sdělování informací, podpora, krizová intervence).
  • 2 psychologové a 1 krizový intervent byli vysláni Krajským ředitelstvím Policie ČR JMK do nemocnice do chorvatského města Gospič, kam dorazili po půlnoci dne 24. 6. 2012 a působili v místě do 27. 6. 2012. Jejich úkolem bylo zajišťovat: krizovou intervenci zraněným a jejich rodinám, monitoring, zjišťování a zajišťování potřeb zasažených osob, psychosociální poradenství a přenos informací. Večer 24. 6. zůstávalo v nemocnici ve městě Gospič ještě 5 pacientů. Policejní psychologové setrvali v místě kvůli podpoře těchto pacientů a zajišťování policejní spolupráce. Řada lidí pak odjela se svými rodinami, které pro ně přijely autem, 3 osoby byly do ČR přepravovány sanitkami a 24 osob armádním speciálem (včetně 1 osoby z nemocnice v Záhřebu). Zasažené osoby odjížděly v psychicky stabilizovaném stavu. Dva vážně zranění nezletilí pacienti zůstávali v nemocnici v Záhřebu (spolu s rodiči). Postupně pak byli do ČR převezeni i další pacienti.
  • Další psychologové PČR a HZS byli v pohotovosti pro případnou potřebu další krizové intervence a podpory zasažených občanů v urgentní fázi neštěstí.
  • Dne 24. 6. v 11 h. odletěl vojenský speciál z Prahy-Kbel přímým letem do chorvatského Zadaru. Do ČR bylo speciálem přepravováno celkem 24 osob (z toho 6 ležících pacientů). V 17.45 odletěl speciál ze Zadaru s mezipřistáním v Záhřebu, odkud startoval po 18.40. Přílet do Brna byl v 19.51. Zde vystoupila většina cestujících. Ve 21.09 speciál přistál i v Praze-Kbelích. Let asistoval hlavní psycholog AČR kpt. Mgr. Helena Sováková. Jejím úkolem byla podpora zasažených cestujících, přenos informací a řízení psychosociální pomoci při transportu.
  • Psychologická asistence PČR a HZS byla připravena také na letištích v Praze a Brně. V Brně působili 4 psychologové a interventi PČR a HZS (zřízení centra pro čekající, zajištění soukromí, podpora čekajících příbuzných/cca 60 osob, zajišťování potřeb, sběr informací, po návratu 20 zraněných odjezd do Vojenské nemocnice Brno ke zdravotním prohlídkám). Na letišti v Praze asistovali 2 psychologové PČR a HZS, do Prahy se vraceli 3 ležící a 1 sedící pacientka. Podpora zde byla poskytnuta také dvěma čekajícím příbuzným.
  • Další úkoly policejních psychologů: podpora pozůstalých při sdělování úmrtí (po identifikaci zemřelých), krizová intervence zúčastněným osobám v blízké době po události (telefonická a přímá).
  • Psychologové MV, PČR, HZS a AČR ve věci úzce spolupracovali. Podrobnější vyhodnocení psychosociální podpory z akce bude všemi složkami zpracováno.
Klíčové kontakty:
Psychologická linka Policie ČR: 974 834 788, email: pomoc.ski@mvcr.cz
(nonstop, pro zasažené občany a výměnu informací, informační centrum pro psychosociální pomoc rezortu MV)
 
Linka Ministerstva zahraničních věcí: 224 181 111
(výměna informací s rodinami cestujících)
 
České sdružení obětí dopravních nehod: email: csodn-poradna@centrum.cz, www.csodn.cz, 737 859 819, 773 618 420
(podpora ze strany dobrovolníků s vlastní zkušenosti)
 
Psychosociální intervenční tým ČR: 739 244 774, koordinator@pit-cr.info, www.pit-cr.info
(komunitní spolupráce a podpora)
 
Zastupitelský úřad ČR Záhřeb:+385 916 121 533
 
Krizová linka CK ATLAS ADRIA Brno: 739 092 299
(sběr a výměna informací s cestujícími a jejich rodinami)
 
 
 
PhDr. Štěpán Vymětal
psychologické pracoviště MV - odbor bezpečnostní politiky
27. 6. 2012, 15.00

 

vytisknout  e-mailem