Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování koncepce tvorby a publikace výkladových stanovisek k právním předpisům v gesci Ministerstva vnitra

Zadávací řízení na veřejnou zakázku MV-54799/LG-2013 

Výzva k podání nabídek
 
Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): 8695
Název zakázky:  Zpracování koncepce tvorby a publikace výkladových stanovisek k právním předpisům v gesci Ministerstva vnitra

Předmět zakázky
(služba, dodávka nebo stavební práce): Služba
 
Datum vyhlášení zakázky: 03. 06. 2013
 
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/ 4.1.00/27.00008
 
Název projektu: Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra
 
Název / obchodní firma zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
 
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů
tel. +420 974 817 333, E-mail: ol@mvcr.cz
IČ zadavatele:           00007064
DIČ zadavatele:        CZ00007064
 
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Simona Botková
tel. +420 974 817 332
simona.botkova@mvcr.cz
 
Lhůta pro podávání nabídek: 18.06.2013 do 10:30 hodin
 
Místo pro podávání nabídek: podatelna Ministerstva vnitra na adrese: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, PSČ 140 21
 
Popis předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Koncepce tvorby a publikace výkladových stanovisek k právním předpisům v gesci Ministerstva vnitra, tj. navržení řešení tvorby výkladu právních předpisů připravovaných v gesci Ministerstva vnitra, které povede k odstranění nedostatků stávajícího stavu.
 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 619.830,00
 
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Datum zahájení služeb: dnem podpisu dodavatelské smlouvy
Datum ukončení služeb: 14. března 2014
 
Místo dodání / převzetí plnění: Česká republika, Ministerstvo vnitra ČR, odbor legislativy a koordinace předpisů, nám. Hrdinů 3, Praha 4, PSČ 140 21.
 
Plné znění Výzvy a Zadávací dokumentace naleznete v přiložených souborech.

vytisknout  e-mailem