Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování a dodání dvojjazyčné publikace a vytvoření internetové aplikace úspěšných projektů financovaných z IOP a OP LZZ – oblasti podpory v gesci Ministerstva vnitra

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby „Zpracování a dodání dvojjazyčné publikace a vytvoření internetové aplikace úspěšných projektů financovaných z IOP a OP LZZ – oblasti podpory v gesci Ministerstva vnitra“

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

 „Zpracování a dodání dvojjazyčné publikace a vytvoření internetové aplikace úspěšných projektů financovaných z IOP a OP LZZ – oblasti podpory v gesci Ministerstva vnitra“

jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Pavel Kryštof
ředitel OSF MVČR

vytisknout  e-mailem