Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna způsobu stanovování doby oprávněného pobytu

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že 18. říjen 2013 je prvním dnem účinnosti těch ustanovení nařízení č. 610/2013, která mění dosavadní pravidla stanovování doby oprávněného pobytu na území států schengenské spolupráce. Výše uvedené nařízení tak mění relevantní ustanovení zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
 
Státní příslušník třetích zemí tak může za splnění dalších podmínek (především splnění vízové povinnosti, je-li vůči jeho zemi původu uplatňována) pobývat na území států účastnících se schengenské spolupráce 90 dní v každých 180 dnech. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu.
 
Opouští se tak dosavadní princip prvního vstupu a namísto referenčního období 6 měsíců se zavádí období 180 dnů. Těchto 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.
 
Evropská komise na svých stránkách zpřístupnila software, který umožní veřejnosti plánovat svůj pobyt či určit zbývající počet dní v rámci pravidla 90 dní v každých 180 dnech.
 
Je třeba říci, že tato tzv. schengenská kalkulačka je pouze nástrojem poskytujícím asistenci cestující veřejnosti a její použití nezakládá právní nárok na pobyt v období určeném touto schengenskou kalkulačkou.
 
Označení „schengenská“ kalkulačka odkazuje na skutečnost, že slouží pouze k výpočtu doby pobytu dle pravidla 90 dní v každých 180 dnech a nelze ji použít pro stanovení doby oprávněného pobytu např. při využití bilaterálních bezvízových dohod.
 
Oprávněný pobyt na území Schengenu samozřejmě v první řadě předpokládá splnění podmínek vstupu, tj. především podmínek týkajících se náležitostí cestovních dokladů a splnění vízové povinnosti, přičemž již samotné vízum může omezit možnosti pohybu v rámci Schengenu, je-li např. uděleno pouze na jeden vstup. 
 
 
Obsah webových stránek Ministerstva vnitra bude aktualizován v průběhu následujících týdnů.

vytisknout  e-mailem