Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

 

Pojmenování (název) životní situace: Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Změnou údajů v Registru obyvatel (dále jen "ROB") se rozumí změna referenčních údajů v ROB při zjištění nesouladu (údaj neodpovídá skutečnému stavu). Jedná se o reklamování chybně vedených údajů, nikoliv o změny údajů prováděné např. při přestěhování, změně rodinného stavu apod.

O změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB může požádat fyzická osoba ("subjekt údajů") podle § 14 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že zjistí nesoulad v referenčních údajích, které jsou o ní vedeny v ROB.
 

Jak podat žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra.

  

Podmínky a postup podání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Žádost podaná osobně

V případě podání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je třeba se prokázat elektronicky čitelným identifikačním dokladem, u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu).
 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra.
 

Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. označení chybných referenčních údajů, které žadatel požaduje změnit (opravit).
     

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k podání žádosti nebo která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti žádá o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB údajů zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  

Výše poplatků za výpisy a forma jejich úhrady

Podání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB není zpoplatněno.

  

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT nebo v listinné podobě je bezodkladně postoupena k vyřízení editorovi dotčeného údaje. Reklamovaný údaj je do doby prověření a odstranění nesouladu tímto editorem označen v ROB za nesprávný.

  

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách Czech POINT.
 

Související životní situace a návody, jak je řešit

  

Nejčastější dotazy

Jak se dozvím, že změna údajů byla provedena - obdržím informaci o provedené opravě?

Informace o provedené opravě reklamovaného chybného údaje v ROB se žadateli nezasílá. O opravě je možné se přesvědčit podáním žádosti o výpis údajů z ROB, kde je změna údaje zaznamenaná, včetně uvedení data změny.

   

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení podpory a koordinace informačních systémů
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 8. února 2018

  

vytisknout  e-mailem