Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zemědělské subjekty hospodařící v bezprostředním příhraničí

English English version

Komplexní informace platné od 26. května 2020 od 0:00

Jedná se o zemědělce a jejich zaměstnance v bezprostředním příhraničí 10 km od hranic při pohybu se zemědělským strojem, a to jen za účelem provedení nezbytné zemědělské činnosti, za předpokladu, že se po vykonání práce zemědělec nebo jeho zaměstnanec vrací neprodleně zpět (na území sousedního státu nezůstává a nemůže přenocovat; nesmí zůstat déle než 24 hodin).

UPOZORNĚNÍ: Netýká se zemědělců z okolních států, kteří jsou na území ČR zaměstnáni na běžné práce (nikoli nezbytné), či naopak, a za prací přes hranice dojíždějí. Tito zaměstnanci musí splňovat podmínku pro přeshraniční pracovníky.

Vstup na území ČR je povolen vlastníkům zemědělských podniků a jejich zaměstnancům k vykonání nezbytných činností v rámci zemědělského hospodaření na území ČR vykonávané v bezprostřední blízkosti státní hranice.

Bezprostřední vzdáleností se rozumí vzdálenost, která je obvyklým způsobem dosažitelná zemědělským strojem, který jede po vlastní ose, maximálně do vzdálenosti 10 km vzdušnou čarou od státní hranice.

Osoba překračující státní hranici zemědělským strojem za účelem zemědělského hospodaření musí prokázat vlastnictví zemědělské půdy v bezprostřední blízkosti státní hranice nebo jiný uživatelský vztah k ní ("nájem"), případně důvod vykonání činnosti ve vztahu k chovu hospodářských zvířat apod., výpisem z Katastru nemovitostí prokazujícím vlastnický titul nebo jiným dokumentem prokazujícím uživatelský vztah k zemědělské půdě a, v případě zaměstnanců překračujících státní hranici zemědělským strojem, též kopií smlouvy o pracovněprávním vztahu.

K překračování hranice lze využívat i tzv. pendlerské přechody.

Pokud je pozemek na obou stranách hranice, mohou překračovat hranice na libovolném místě, kde příroda a zátarasy dovolí (nesmí je traktorem ani jinak odstraňovat/posouvat apod.)., a to i přes hraniční přechody, které nejsou v provozu.

Překračování státní hranice je umožněno pro zemědělce a jejich zaměstnance při pohybu se zemědělským strojem, a to jen za účelem provedení nezbytné činnosti. Musí se jednat pouze o činnost úzce spojenou s výkonem zemědělské činnosti, za podmínky, že po vykonání práce se zemědělec nebo jeho zaměstnanec vrací neprodleně zpět.

Zemědělec nebo jeho zaměstnanec nemusí mít potvrzení o absolvování PCR testu, ani podstoupit povinnou nařízenou karanténu. Nicméně má povinnost na území sousedního státu pouze vykonat práci a navrátit se zpět; na území musí zůstat méně než 24 hodin (to znamená, že na území nepřenocuje) a při pobytu na území ČR je povinen řídit se opatřeními v rámci boje proti nákaze COVID-19 (zejména povinnost omezení přímého osobního kontaktu na cizím území, zakrytí nosu a úst).

Stejná pravidla platí pro:

  • Myslivce - je potřeba mít u sebe členský průkaz z mysliveckého spolku;

  • Lesníky - je potřeba mít u sebe doklad o vlastnictví lesa, živnostenský list či smlouvu o dílo, pověření starat se o les;

  • Rybáře - je potřeba mít u sebe průkaz a odznak porybného (rybářské stráže), nebo doklad o vlastnictví rybníka či jiném vztahu k němu

Výlučně platí, že jakýkoliv pohyb v příhraniční oblasti platí pouze za účelem provedení nezbytné pracovní činnosti. Nejedná se o cestu za prací, ale až o výkon dané práce (např. přeshraniční revír).

  

Stejná pravidla platí i pro výkon zemědělské činnosti na území sousedního státu. Pozor na případné restrikce ze strany sousedních států (zejména Polsko, Slovensko).

  


MV-2020/05/07-V2

vytisknout  e-mailem