Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průvodního listu

Na řízení o vydání zbrojního průvodního listu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Zbrojní průvodní list se vydává s dobou platnosti nejvýše 3 měsíce, nebo i na dobu kratší, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky (§ 51 odst. 4 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje; po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průvodní list nový. Po skončení nebo zániku platnosti dosavadního dokladu je potřeba opětovně požádat o jeho vydání podle stejných podmínek uvedených zde.
 

Účastníci řízení o vydání zbrojního průvodního listu

V řízení o vydání zbrojního průvodního listu je účastníkem správního řízení jen - žadatel o vydání tohoto dokladu - fyzická nebo právnická osoba. V řízení může být žadatel zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

vytisknout  e-mailem