Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně, střelivo, munice a bezpečnostní materiál

Zbraně, střelivo, munice a bezpečnostní materiál 

Obecně

A K T U A L I T A
Stanovisko k postupu na úseku zbraní a střeliva po ukončení nouzového stavu (po 17. květnu 2020) (pdf, 318 kB)
Stanovisko k postupu na úseku zbraní po 20. dubnu 2020 (pdf, 338 kB)
Stanovisko k posuzování platnosti některých dalších rozhodnutí, která byla vydána podle zákona o zbraních, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu (pdf, 293 kB)
Stanovisko k možnostem prodeje a nákupu zbraní a střeliva na základě distančních smluv v době trvání vyhlášeného nouzového stavu (pdf, 389 kB)

  

Působnost Ministerstva vnitra na úseku zbraní, střeliva a munice v souvisejících oblastech

Úkoly Ministerstva vnitra coby ústředního orgánu státní správy v oblasti zbraní, střeliva a muniuce plní odbor bezpečnostní politiky. Odbor bezpečnostní politiky mimo jiné zajišťuje právní úpravu v oblasti zbraní a střeliva, vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu, ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky, vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu, muničního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem a vede informační systém zkušebních komisařů. Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality rovněž organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o jmenování zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (zkušební komisaře též jmenuje, pozastavuje jejich činnost a případně je odvolává), jakož i zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání vyššího muničního průkazu a průkazů pro provádění pyrotechnického průzkumu.

Připravovaná zbraňová legislativa

Dokumenty a informace ke zbraním, střelivu, munici, bezpečnostnímu materiálu a souvisejícím problematikám

Přehled rozhodnutí Ministerstva vnitra o určování munice

  

vytisknout  e-mailem