Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit plnoletá a plně svéprávná fyzická osoba a nebo právnická osoba.

Jedná se o různorodou skupinu zbraní včetně volně prodejných vzduchovek, předovek a znehodnocených zbraní.

Ke střelbě z těchto zbraní (včetně používání paintballových a airsoftových zbraní při hrách) musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá střelba použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Ze zbraní s perkusními, křesadlovými, kolečkový nebo doutnákovými zámky a z tzv. historických zbraní je možné střílet pouze na střelnici a tyto zbraně musí být označeny platnou zkušební značkou podle zákona č. 156/2000 Sb. Výjimku představuje jen možnost střílet z těchto zbraní při divadelních představeních, rekonstrukcích historických bitev a jiných kulturních akcích, ze zbraní však nesmí být nevystřelovány střely a jejich držitelé jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na skutečnost, že i při „slepém“ výstřelu dochází k vymetení drobných částeček (neshořelých zrn prachu, ucpávky atd.) a výšlehu z hlavně.

Přestože se v tomto případě nepoužijí ustanovení zákona o zbraních upravující konkrétní požadavky na zabezpečení zbraní, je držitel zbraně kategorie D povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Specifické požadavky ohledně skladování střeliva, černého prachu a zápalek ovšem stanoví též i držitelům zbraní kategorie D vyhláška č. 217/2017 Sb. Zákon o zbraních také omezuje množství bezdýmného nebo černého prachu (maximálně 3 kilogramy) a zápalek (maximálně 1 000 kusů), které smí držitel zbraně kategorie D přechovávat; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Držitel zbraně kategorie D nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li například právě o rekonstrukce historických bitev, divadelní představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení.

Převést vlastnictví nebo přenechat zbraň kategorie D nebo střelivo do ní může její držitel opět pouze osobě, která je k jejich držení oprávněna, tedy je plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům (popř. se jedná o právnickou osobu).

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:

 • historické zbraně (střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890),
 • zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
 • palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš (včetně např. paintballových zbraní),
 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
 • expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
 • znehodnocené zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • zbraně, na kterých byly v souladu s vyhláškou č. 371/2002 Sb. řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • neaktivní střelivo a munice (jde o střelivo a munici, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně; patří sem delaborované střelivo a munice, znehodnocené střelivo a munice, řez střeliva a munice a makety střeliva a munice),
 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C (jde zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbraně kategorie A až C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).

vytisknout  e-mailem