Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Kategorie A-I - "Zakázané zbraně"

Jedná se o zbraně, které sebou sice nenesou účinnost nebo bezpečnostní rizika dosahující úrovně zbraní kategorie A, ale nakládání s nimi je s ohledem na evropskou právní úpravu regulováno na vyšší úrovni, než se zbraněmi kategorie B, C, C-I nebo D.

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A-I nezbytné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu skupiny A může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům a v případě držitelů zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách nebo výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrany kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek. Uvedenou výjimku je možno vydat i držiteli zbrojního průkazu skupin A, B, C nebo E anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z řádného důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017. Výjimka může být vydána rovněž pro sportovní účely, pak je ovšem nutné k žádosti doložit potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, že se žadatel alespoň po dobu 12 měsíců věnoval sportovní střelbě a že daná zbraň splňuje parametry odpovídající sportovní disciplíny. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A-I ustanovení § 4a zákona o zbraních; pod pojmem zbraní kategorie A-I se rozumí rovněž vymezené zakázané střelivo.

Zakázané zbraně:

  • samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
  • samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník (tj. zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně),
  • dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a
  • plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis.
     

Zakázané střelivo:

  • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

vytisknout  e-mailem