Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Převážná část právní úpravy obsažené v zákoně o zbraních se týká nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci. Tyto zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit pouze
  • držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba)
  • držitel zbrojní licence (právnická osoba a podnikající fyzická osoba)
  • cizinec, který je držitelem zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva
  • držitel povolení k vývozu podle zákona č. 228/2005 Sb. (v případě vývozu mimo území Evropské unie).
 
Specifická právní úprava se týká nabytí vlastnictví ke zbrani podléhající registraci, resp. střeliva do ní děděním. Příslušná úprava je obsažena v ustanovení § 66 zákona o zbraních. Není-li dědic držitelem příslušného oprávnění k držení daných zbraní či střeliva, je oprávněn do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence (a v závislosti na konkrétní kategorie dané zbraně též o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva).

vytisknout  e-mailem