Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Zbraně podléhající registraci (úvod)

Převážná část právní úpravy obsažené v zákoně o zbraních se týká nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci - tedy zbraněmi kategorie A, A-I, B a C. Tyto zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit pouze:

  • držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba);
  • držitel zbrojní licence (právnická osoba a podnikající fyzická osoba);
  • cizinec, který je držitelem zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva;
  • cizinec, který je držitelem Evropského zbrojního pasu, kterým byl vydán jiným členským státem EU a ve kterém je daná zbraň zapsána (držitel Evropského zbrojního pasu je oprávněn bez dalšího cestovat se zbraní jen za určitými účely, jakými jsou např. lov nebo sportovní soutěž, a musí být schopen tento cíl své cesty na požádání prokázat);
  • držitel povolení k vývozu podle zákona č. 228/2005 Sb. (v případě vývozu mimo území Evropské unie).
     

Specifická právní úprava se týká nabytí vlastnictví ke zbrani podléhající registraci, resp. střeliva do ní děděním. Příslušná úprava je obsažena v ustanovení § 66 zákona o zbraních. Není-li dědic držitelem příslušného oprávnění k držení daných zbraní či střeliva, je oprávněn do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence (a v závislosti na konkrétní kategorie dané zbraně též o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

vytisknout  e-mailem