Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu

Vzdělávací projekt "Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele" v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. 

loga.PNG

  

Zastupitel_v_kurzu-modra.pngZastupitel v kurzu 2019

V lednu 2019 budou zahájeny navazující vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra pro nově zvolené i znovuzvolené zastupitele obcí. Cílem moderně a prakticky koncipovaných kurzů je zvýšit odbornost a specializaci volených představitelů obcí a měst v oblasti finančního řízení samospráv a ozřejmit zákonitosti výkonu funkce zastupitele v prostředí veřejné správy ČR.

Jaká je podoba kurzů?

Vzdělávací program Zastupitel v kurzu se skládá ze čtyř navazujících kurzů – Postavení zastupitelů ve veřejné správě, Rozpočtové hospodaření a majetek obcí, Veřejné zakázky a Dotační a investiční management. Všechny 4 moduly jsou realizovány kombinovanou formou studia, nejdříve e-learningem (5 hodin) a následně prezenčním seminářem (6 hodin) pořádaným ve vybraných krajích ČR. Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné úspěšně dokončit všechny čtyři kurzy. Na absolventy celého programu čeká prestižní certifikát Ministerstva vnitra. Kurzy realizuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Časový harmonogram kurzů:

  • Postavení zastupitelů ve veřejné správě (leden až únor 2019)
  • Rozpočtové hospodaření a majetek obcí (únor až březen 2019)
  • Veřejné zakázky (duben až květen 2019)
  • Dotační a investiční management (květen až červen 2019)

  

Co se v kurzech naučíte?

Postavení zastupitelů ve veřejné správě

Seznámíte se se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele a fungováním zastupitelstev; získáte znalosti v problematice odpovědnosti při rozhodování zastupitelstva a možností eliminace škod způsobených při výkonu funkce; osvojíte si postupy při výkonu samostatné i přenesené působnosti a obeznámíte se s kompetencemi a povinnostmi zastupitelů jako úředních osob.

Dotační a investiční management

Naučíte se orientovat v evropských fondech, operačních programech a národních programech; získáte osvědčené tipy pro orientaci ve výzvách a pravidlech čerpání dotací; naučíte se jak vyhodnotit úspěšnost, udržitelnost a návratnost projektu;  získáte užitečné tipy jak vést projektovou dokumentaci od A do Z; naučíte se základní principy investičního rozhodování v podmínkách samospráv.

Veřejné zakázky

Osvojíte si aktuální právní úpravu veřejných zakázek důležitou pro praktické využití; naučíte se, jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení; jak posuzovat a hodnotit nabídky; jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti a další.

Rozpočtové hospodaření obce

Dozvíte se vše důležité o rozpočtu, rozpočtové skladbě, příjmech a výdajích obce a veřejném vlastnictví majetku a hospodaření s ním; naučíte se, jak efektivně hospodařit dle moderních přístupů; jak vhodně vytvářet finanční rezervy; jaké existují možnosti kontroly ze strany veřejnosti i zastupitelů a další důležité dovednosti.

Na prezenčních seminářích si osvojené znalosti vyzkoušíte v praxi. Součástí programu bude např. praktický průvodce zasedáním zastupitelstva, tipy a rady při sestavování rozpočtu obce, příklady zadávacích řízení pro samosprávy nebo administrování a podávání projektových žádostí.

  

Jak se přihlásit?

Registraci je možné provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách https://www.institutpraha.cz/projekty/projekty/zastupitel-v-kurzu-2019/. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

Další informace získáte na http://www.zastupitelvkurzu.cz/ nebo na https://www.facebook.com/zastupitelvkurzu/.

  

Ke stažení:

Leták Zastupitel v kurzu (pdf, 861 kB)

  

Studijní materiály

Z prvního běhu kurzů, který probíhal od října 2017 do června 2018 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady ze seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem.
Jedná se o Studijní materiál 1 - Dotační management (pdf, 2 MB), Studijní materiál 2 - Veřejné zakázky (pdf, 1,4 MB), Studijní materiál 3 - Rozpočtové hospodaření obcí (pdf, 1,3 MB). V rámci projektu Zastupitel v kurzu.

  

Ročník 2017/2018

  

Kontaktní osoba:

PhDr. Michal Greguška, Ph.D.
T: 974 887 502
E: michal.greguska@mvcr.cz

PhDr. Dana Nekardová
T: 974 887 540
E: dana.nekardova@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha

  

vytisknout  e-mailem