Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu

Vzdělávací projekt "Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele" v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. 

loga.PNG

  

Zastupitel_v_kurzu-modra.pngZastupitel v kurzu 2020

V únoru 2020 byly zahájeny navazující vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra pro nově zvolené i znovuzvolené zastupitele obcí. Cílem moderně a prakticky koncipovaných kurzů je zvýšit odbornost a specializaci volených představitelů obcí a měst v oblasti finančního řízení samospráv a ozřejmit zákonitosti výkonu funkce zastupitele v prostředí veřejné správy ČR.
 

Jaká je podoba kurzů?

Vzdělávací program Zastupitel v kurzu se skládá ze tří navazujících kurzů - práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce, veřejné zakázky malého rozsahu a strategické řízení a plánování obce. Všechny 3 moduly jsou realizovány kombinovanou formou studia, nejdříve e-learningem (7 hodin) a následně prezenčním seminářem (7 hodin) pořádaným ve vybraných krajích ČR. Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné úspěšně dokončit všechny tři kurzy. Na absolventy celého programu čeká prestižní certifikát Ministerstva vnitra. Kurzy realizuje Institut pro veřejnou správu Praha.
 

Časový harmonogram kurzů:

  • Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce (únor až březen 2020)
  • Veřejné zakázky malého rozsahu (březen až duben 2020)
  • Strategické řízení a plánování obce (květen až červen 2020)

  

Co se v kurzech naučíte?

Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce

Cílem kurzu je obeznámení účastníků se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele ve vztahu k nakládání s majetkem obce. Získání znalostí v problematice odpovědnosti zastupitelů při jejich rozhodování, principů péče řádného hospodáře o majetek obce nebo možnosti střetu zájmu při výkonu funkce. Osvojení postupů při uzavírání smluv a rozhodování obecního orgánu o majetkové dispozici a jejich kontrole. Semináře zaměřené na nejčastější pochybení a rizika spjaté s výkonem mandátu propojené s příklady z praxe a řešení modelových příkladů.
 

Veřejné zakázky malého rozsahu

Cílem kurzu je předat zastupitelům odborné znalosti v problematice veřejných zakázek malého rozsahu, osvojit správné postupy v souladu s platnou legislativou a přiblížit hlavní zásady transparentnosti procesu. Dále získání poznatků a postupů v rámci zpracování zakázek malého rozsahu. Semináře budou zaměřené na nejčastější pochybení a rizika spjaté se zadáváním zakázek a řešení modelových příkladů.
 

Strategické řízení a plánování obce

Cílem kurzu je naučit účastníky správně identifikovat potřeby pro tvorbu strategických dokumentů obce s využitím metodických pomůcek. Dále předat praktické rady při zpracování programu rozvoje obce. Osvojit si dovednosti v oblasti typologie strategických a prováděcích dokumentů. Semináře budou zaměřené na nejčastější chyby při tvorbě strategických dokumentů, včetně praktických ukázek a diskuze.

  

Jak se přihlásit?

Registraci je možné provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách https://www.institutpraha.cz/projekty/projekty/zastupitel-v-kurzu-2020/. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

Další informace získáte na http://www.zastupitelvkurzu.cz/ nebo na https://www.facebook.com/zastupitelvkurzu/.

  

Ke stažení:

Leták Zastupitel v kurzu (pdf, 1,2 MB)

  

Studijní materiály

Studijní materiály z předchozích ročníků lze stáhnout ZDE.

  

Ročník 2019

Ročník 2017/2018

  

Kontaktní osoba:

PhDr. Dana Nekardová
T: 974 887 540
E: dana.nekardova@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha

  

vytisknout  e-mailem