Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv určená pro zastupitele obcí. Aktivita je realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. 

loga.PNG

Zastupitel_v_kurzu-modra.pngV lednu 2022 byly zahájeny nové navazující vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí. Cílem moderně a prakticky koncipovaných kurzů je zvýšit odbornost a specializaci volených představitelů obcí a měst v oblasti finančního, krizového a strategického řízení samospráv.
 

Jaká je podoba kurzů?

Čtvrtý běh vzdělávacího program Zastupitel v kurzu se skládá ze tří navazujících kurzů – 1) jak odpovědně zvýšit příjmy obce, 2) krizové řízení v praxi zastupitelů a 3) efektivní řízení ve veřejné správě. Všechny 3 moduly jsou realizovány kombinovanou formou studia, nejdříve e-learningem (7 hodin) a následně distančním/prezenčním seminářem (7 hodin), (za příznivé situace budou semináře konány prezenčně ve vybraných krajích ČR). Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné úspěšně dokončit všechny tři kurzy. Na absolventy celého programu čeká prestižní certifikát Ministerstva vnitra. Kurzy realizuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Časový harmonogram kurzů:

  • Jak odpovědně zvýšit příjmy obce? (leden až únor 2022)
  • Krizové řízení v praxi zastupitelů (únor až březen 2022)
  • Efektivní řízení ve veřejné správě - strategické a projektové řízení (březen až duben 2022)

  

Co se v kurzech naučíte?

Jak odpovědně zvýšit příjmy obce?

Cílem kurzu je obeznámení účastníků s legislativou vztahující se k rozpočtu a rozpočtovému procesu. Získání základních znalostí v problematice rozpočtu obce. Získání hlubších znalostí principů řádného hospodáře při správě majetku obce, odpovědnosti zastupitelů a možnosti střetu zájmu při výkonu funkce (při nakládání s majetkem). Osvojení si všech dostupných postupů při zajištění příjmů obce a následného efektivního hospodaření obce (investice, partnerství veřejného a soukromého sektoru, obchodní společnosti obce, místní poplatky, příjmové složky rozpočtu). Celkové systematické a udržitelné zvýšení kompetencí volených členů samospráv v otázkách finančního řízení obcí.
 

Krizové řízení v praxi zastupitelů

Cílem kurzu je obeznámení účastníků s problematikou krizového řízení (pro praxi a potřeby zastupitelů) z pohledu legislativy, prevence a praktického využití při krizové události. Rozpoznat potenciální krizová ohniska, vznik a příčinu krizové události. Získání praktických znalostí v oblasti ochraně obyvatelstva, krizové komunikace s občany, IZS a médii.
 

Efektivní řízení ve veřejné správě

Cílem je seznámit účastníky předmětu se způsoby efektivního strategického a projektového řízení (pro praxi a potřeby zastupitelů obcí a krajů). V rámci kurzu se posluchači dozví, pro jaký strategický dokument se rozhodnout, jak ho připravit a následně realizovat pomocí principů projektového řízení. Dozví se také, jak plnění strategie následně vyhodnocovat. Budou seznámeni se základními, ale i pokročilejšími analytickými metodami, které mohou využít nejen při přípravě strategie. Dozví se také o aktuálně platných rozvojových strategiích veřejné správy. V rámci předmětu budou shrnuty také klíčové prvky kvalitního projektového řízení.

  

Jak se přihlásit?

Registraci je možné provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách https://www.institutpraha.cz/projekty/projekty/zastupitel-v-kurzu-2022/. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

Další informace získáte na http://www.zastupitelvkurzu.cz/ nebo na https://www.facebook.com/zastupitelvkurzu/.
 

Ke stažení:

Leták Zastupitel v kurzu (pdf, 1,2 MB)
 

Studijní materiály

Studijní materiály z předchozích ročníků lze stáhnout ZDE.

  

  

Kontaktní osoba:

PhDr. Dana Nekardová
T: 974 887 540, 703 193 685
E: dana.nekardova@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha

  


29. prosince 2021

vytisknout  e-mailem