Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zápisy z konzultačních dnů k přestupkové problematice

Konzultační dny k přestupkové problematice se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy se konají čtyřikrát ročně a zabývají se zejména problematikou přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti občanskému soužití a přestupků proti majetku. Zápisy z konzultačních dnů jsou zveřejňovány za využití webových stránek Ministerstva vnitra počínaje rokem 2017, kdy nabyla účinnosti nová právní úprava správního trestání. Odpovědi na dotazy obsažené v těchto zápisech jsou zároveň shrnuty v dokumentu nazvaném "Souhrn závěrů ze zápisů z konzultačních dnů". V tomto dokumentu jsou uvedeny též závěry přijaté k dotazům, jimiž se zabývaly konzultační dny konané před rokem 2017, a které lze nadále aplikovat na potřeby projednávaní přestupků ve výše uvedeném odvětví veřejné správy i po nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho aktualizace se provádí vždy ke dni konání posledního konzultačního dne. Dotazy, které byly projednány v rámci konzultačních dnů, jsou pojaty v jejich autentické podobě.

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

  

Souhrn závěrů ze zápisů z konzultačních dnů (pdf, 2,1 MB)

  


Odbor všeobecné správy, oddělení občanskosprávní, dne 27. července 2021

vytisknout  e-mailem