Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Usnadnění změny zaměstnání pro cizince v době nouzového stavu

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 210 o přijetí krizového opatření (pdf, 130 kB) mohou držitelé zaměstnaneckých karet a modrých karet až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici.
 

1) Změna zaměstnavatele dříve než po 6 měsících

Všichni držitelé zaměstnanecké karty mohou Ministerstvu vnitra v době nouzového stavu oznámit změnu zaměstnavatele dříve než po 6 měsících od vydání první zaměstnanecké karty.
 

2) Zrychlení nástupu do nového zaměstnání

Po dobu nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty rychleji začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění.

Zjednodušené podmínky se vztahují nejen na změnu zaměstnavatele, ale u držitelů zaměstnaneckých karet i na zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele a zaměstnání na jiné či další pracovní pozici u stejného zaměstnavatele.

 1. Pokud zaměstnavatel provádí krizová opatření nebo napomáhá s jejich prováděním, musí držitel zaměstnanecké karty nebo modré karty doručit Ministerstvu vnitra oznámení změny zaměstnání nejpozději v den nástupu do nové práce.

  Co je třeba splnit:
  - Jedná se o volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo volné pracovní místo obsaditelné držiteli modré karty.
  - Oznámení lze zaslat poštou na adresu příslušného pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp). Pokud za cizince oznámení zasílá budoucí zaměstnavatel nebo jiná osoba, musí zaslat i plnou moc.

  Držitel zaměstnanecké karty musí zaslat:
  řádně vyplněný tiskopis oznámení o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení, o zaměstnávání na další pracovní pozici u stejného nebo jiného zaměstnavatele podepsaný cizincem nebo jeho zmocněným zástupcem,
  prohlášení zaměstnavatele, jakým způsobem provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění,
  pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti,
  prohlášení zaměstnavatele, že cizinec má odbornou způsobilost k výkonu požadovaného zaměstnání,
  doklad o tom, že dosavadní zaměstnání cizince trvá, nebo že již skončilo a ke kterému dni.

  Držitel modré karty musí zaslat:
  řádně vyplněný tiskopis oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele podepsaný cizincem nebo jeho zmocněným zástupcem,
  prohlášení zaměstnavatele, jakým způsobem provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění,
  - novou pracovní smlouvu.

  Budoucím ani dalším zaměstnavatelem držitele zaměstnanecké karty nesmí být agentura práce.

  Podmínky pro výkon oznámeného zaměstnání jsou považovány za splněné oznámením, Ministerstvo vnitra cizinci ani budoucímu zaměstnavateli nezasílá sdělení, že podmínky byly splněny, pouze případné sdělení o nesplnění podmínek.

  Držitelé zaměstnanecké karty jsou oprávněni změnu oznámit nejpozději do 60 dnů ode dne skončení posledního pracovněprávního vztahu. Držitelé modré karty mohou změnu oznámit nejpozději do 3 měsíců ode dne skončení posledního pracovněprávního vztahu.
   

 2. Pokud však zaměstnavatel neprovádí krizová opatření ani nenapomáhá s jejich prováděním, musí

  držitel zaměstnanecké karty Ministerstvu vnitra doručit oznámení změny zaměstnání alespoň 30 dnů předem a
  držitel modré karty předem požádat o souhlas Ministerstva vnitra nebo změnu předem oznámit.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 1. března 2021

vytisknout  e-mailem