Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z judikatury soudního dvora EU – info

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 

Vzájemné uznávání řidičských průkazů – delikt řidiče spáchaný po vydání průkazu – odmítnutí uznat platnost řidičského průkazu vydaného jiným člen­ským státem v případě osoby, která řídila pod vlivem omamných látek – odnětí řidičského průkazu
Rozsudek ve věci C‑260/13
Sevda Aykul v. Land Baden-Württemberg – předběžné otázky, které vznesl Verwaltungsge­richt Sigmaringen (Německo)
Rozsudek pátého senátu Soudního dvora EU z 23. dubna 2015
 
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.


Přistěhovalecká politika – dlouhodobě pobývající rezidenti – povinnost občan­ské integrace – zkouška pod sankcí pokuty
Rozsudek ve věci C‑579/13
P. a S. v. Commissie Sociale Zekerheid Breda a College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen – předběžná otázka, kterou vznesla Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko)
Rozsudek druhého senátu Soudního dvora EU z 4. června 2015
 
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
 
 
Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – přístup k veřejným funkcím a služ­bě – zákaz diskriminace na základě věku – podmínky přijetí příslušníků míst­ní policie – věková hranice 30 let
Rozsudek ve věci C‑416/13
Mario Vital Pérez v. Ayuntamiento de Oviedo – předběžná otázka, kterou vznesl Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španělsko)
Rozsudek druhého senátu Soudního dvora EU z 13. listopadu 2014
 
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.


Sociální politika – zneužívání smluv na dobu určitou ve veřejném sektoru – za­stupování na uprázdněných a volných místech do doby, než proběhnou výbě­rová řízení – právo na náhradu škody
Rozsudek ve spojených věcech C‑22/13, C‑61/13 až C‑63/13 a C‑418/13
Raffaella Mascolo (C‑22/13), Alba Forni (C‑61/13), Immacolata Racca (C‑62/13) v. Mi­nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a Fortuna Russo a spol. v. Comune di Napoli (C‑63/13) – předběžné otázky, které vznesly Tribunale di Napoli (Itálie) a Corte costituzionale (Itálie)
Rozsudek třetího senátu Soudního dvora EU z 26. listopadu 2014
 
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

vytisknout  e-mailem