Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Your Europe

Vaše Evropa 

 • O portálu Your Europe
 • Novinky na portálu Your Europe
 • Propagační akce
 • Soutěž portálu Your Europe/ Vaše Evropa o jízdenky Interrail

O portálu Your Europe

Internetovými stránkami Vaše Evropa chce Evropská unie pomáhat svým občanům a podnikatelům řešit nejrůznější životní situace a problémy, se kterými se mohou setkat Evropské unii.

Portál Vaše Evropa představuje jeden z nástrojů podpory budování Jednotného digitálního trhu v Evropě.

Vaše Evropa nabízí informace:

 • o základních právech občanů EU, které vám zaručují evropské předpisy.
 • o tom, jak jsou tato práva respektována v jednotlivých zemích (jsou-li informace k dispozici).
 • s kontakty (telefonní číslo a e-mailovou adresu) na bezplatnou asistenční službu EU, která poskytuje individualizované poradenství a podrobnější informace.

Novinky na portálu Your Europe

Portál Your Europe nyní poskytuje přístup k nové platformě pro on-line řešení sporů. Tato platforma pomáhá spotřebitelům a obchodníkům rychle a snadněji řešit své spory. To je v souladu se zněním nařízení o online řešení sporů, které stanoví povinnost zpřístupnit takovou platformu především prostřednictvím portálu Your Europe.

Přístup k ODR (Online Dispute Resolution) platformě je poskytován z nově vytvořené webové stránky, a to jak v sekci pro občany, tak i v sekci pro podnikatele.

Při této příležitosti byl vylepšen i obsah řešení spotřebitelských sporů a vznikla nová podsekce pro spotřebitele, která obsahuje všechny potřebné kroky od neformálních procedur (jako např. kontaktovat obchodníka nebo získat pomoc od spotřebitelských center) přes mimosoudní procedury (alternativní řešení sporů) až po formální právní postupy (drobné nároky, platební rozkaz).

Odkazy na platformu pro řešení sporů:

Propagační akce

Zde můžete shlédnout propagační video portálu Your Europe: https://www.youtube.com/watch?v=5rrKF31yCjI

Portál Your Europe připravil novinky vhodné pro občany i podnikatele. Na portálu jsou podrobnější informace a možnosti řešení k následujícím situacím.
 

Pro občany:

 1. oblast práce a důchod: Jestliže dojíždíte za prací do jiné země EU, než ve které bydlíte, ale domů se minimálně jednou týdně vracíte, jste podle práva EU považováni za přeshraniční pracovníky. Více informací o tom, jaký dopad bude mít tato skutečnost na sociální zabezpečení a kde odvádět během svého pracovního pobytu v zahraničí daně naleznete zde.
   
 2. oblast vozidla: zapůjčení vozidla v zahraničí - Pokud jste si rezervovali automobil v některé ze zemí EU, nárok na odstoupení od smlouvy či vrácení peněz, i když to třeba smluvní podmínky půjčovny automobilů umožňují. Více informací k zapůjčení vozidla a leasingu.
   
 3. oblast spotřebitelé: nekalé praktiky – Když nakupujete v zemích EU, ať už online, telefonicky, z katalogu nebo v kamenném obchodě, chrání vás soubor spotřebitelských práv. Více informací zde.
   
 4. oblast spotřebitelé: hypotéky - Pokud žádáte o hypoteční úvěr u banky, která sídlí v EU mimo vaši zemi, učiní tato banka své obchodní rozhodnutí o poskytnutí úvěru na základě vyhodnocení úvěrových rizik. Může se však stát, že při snaze získat hypotéku nastanou potíže kvůli místu vašeho pobytu nebo umístění nemovitosti, na jejíž koupi úvěr žádáte. Více informací
   
 5. práce a důchod: evropský profesní průkaz -  Elektronický postup, díky kterému si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU. Tento postup je jednodušší, rychlejší a transparentnější než tradiční postupy uznávání kvalifikace. Stav své žádosti můžete totiž sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete znovu použít v případě, že byste o uznání své kvalifikace žádali i v jiné zemi. Více informací naleznete zde.

  Pro podnikatele:

 6. oblast zaměstnanci: rovné zacházení (zahraniční pracovníci ze zemí EU: rovní zacházení a žádné pracovní povolení) - Jako zaměstnavatel máte právo přijmout zaměstnance z jakékoli země EU. K uchazečům o zaměstnání z jiných zemí EU musíte přistupovat stejně jako k uchazečům z vaší země. V průběhu přijímacího řízení nemůžete uplatňovat diskriminační kritéria, např. požadovat určitou státní příslušnost. Státním příslušníkům jiných zemí EU musíte také poskytnout stejné pracovní podmínky (plat, placená dovolená apod.) jako poskytujete pracovníkům z vaší země. Uchazeči o práci z jiné země EU nepotřebují na území EU pracovní povolení. Pro více informací čtěte zde.
   
 7. oblast DPH a cla: vrácení DPH - Pokud vám bylo účtováno DPH z obchodní činnosti v zemi EU, v níž nemáte sídlo, máte nárok požadovat, aby vám příslušný orgán v této zemi tuto daň vrátil. Více informací zde.
   
 8. oblast rozjezd a expanze: fúze podniku se zahraničními společnostmi – více informací k pravidlům, které se týkají kapitálových společností (např. akciových), které podléhají právním předpisům alespoň dvou zemí EU, naleznete zde.

Soutěž portálu Your Europe/ Vaše Evropa o jízdenky Interrail

Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky vás zve k účasti ve facebookové soutěži portálu Vaše Evropa. Účelem kvízu je propagovat práva, která občanům Unie a jejich rodinám, jakož i podnikům náleží v rámci jednotného trhu.

Kvíz bude k dispozici od 15. října 2018 9:00 hod do 28. října 2018 18:00 hod.

Kvíz je dostupný na Facebooku. Zúčastnit se mohou občané EU a jejich rodinní příslušníci starší 18 let. Státní příslušníci zemí mimo EU se mohou zúčastnit pouze tehdy, mají-li v některém členském státě legální pobyt. Podrobnosti viz bod 4 Podmínek soutěže.

Účastníci mohou hrát pouze jednou.

vytisknout  e-mailem