Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

XIV. valné shromáždění: Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Luhačovice, protkané podzimní nostalgií lázeňského města podtržené deštěm, hostily 11. – 13. října v Městském domě kultury Elektra jubilejní setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Od doby, kdy bylo Sdružení založeno, uplynulo totiž patnáct let.
 
 

XIV. Valné shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadůXIV. Valné shromáždění Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů

Při slavnostním zahájení zasedli za stolem v čele sálu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal, předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, PhDr. František Hubáček, starosta Luhačovic, náměstek ministra financí Ing. Jan Málek, náměstci ministra vnitra Ing. Světlana Kubíková a RNDr. Richard Nouza, CSc., první náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartošová, náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ruth Bízková, vrchní ředitel sekce veřejné správy MV ČR PhDr. Robert Ledvinka, ředitelka Institutu pro místní správu Praha PhDr. Zdenka Procházková a ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj RNDr. Josef Postránecký. Předsedající Ing. Jaromír Zajíček vzpomněl v úvodním projevu stručnou historii vzniku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal se ve svém vystoupení zmínil také o probíhající diskusi ke kontrole hospodaření samospráv. Může být působnost Nejvyššího kontrolního úřadu rozšířena i na ně? Ústava České republiky se zabývá Nejvyšším kontrolním úřadem v hlavě IV, článek 97, kde se uvádí, že naše nejvyšší kontrolní instituce vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu rozpočtu. Jakákoli změna jeho působnosti by nutně vyžadovala změnu ústavy. Kontrolovány jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace státu a státní podniky. Kontrolovaných objektů je přibližně šest set. Rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu by vznikla povinnost kontrolovat čtrnáct krajů, 6244 obcí, pět vojenských újezdů. K tomu by přibylo 2744 příspěvkových organizací krajů, 8409 příspěvkových organizací obcí a 728 příspěvkových organizací dobrovolných svazků obcí. Rozsah kontrolovaných subjektů by vzrostl přibližně třicetkrát. Je řada dalších oblastí, kde nikdo kontrolu nevykonává, ať jde již například o hospodaření České televize nebo Českého rozhlasu. Zákon je postaven tak, že kontrolu znemožňuje. Nelze také kontrolovat společnosti s ručením omezeným, ani neziskové organizace, byť prostředky získávají z veřejných rozpočtů. Principy nezávislé kontroly veřejných prostředků stanovila tzv. Limská deklarace.
 
O stávající hospodářské krizi se zmínil europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák. V letošním roce se reálný pokles daňových příjmů ve srovnání s rokem 2008 pohyboval kolem deseti procent, nyní dosahuje přibližně čtrnáct procent, což už začíná být kritické. Jakmile se pokles daňových příjmů dostane přes dvacet procent, bude to pro některé obce znamenat zkrácenou dobu pro veřejné osvětlení, omezení veřejné dopravy apod. Zatím to lze řešit některými úspornými opatřeními. Poté, co vláda navýšila koeficient daně z nemovitosti na dvojnásobek, dostanou se obce, které v minulém roce navýšily koeficient dvakrát, třikrát, čtyřikrát či dokonce pětkrát, do velmi nepříjemné situace, protože v příštím roce budou jejich obyvatelé platit dvojnásobek stávající částky.
 
Náměstek ministra vnitra RNDr. Richard Nouza, CSc. řekl, že usiluje o to, aby se dveře ministerstva vnitra tajemníkům ještě více otevřely. Lidé v území získávají občany pro politiku státu, tajemníci jako manažeři úřadů potřebují reagovat na to, co přichází z parlamentu, potřebují dostatek informací, možnost efektivní odezvy. Tomu musí sloužit informační a komunikační technologie, dobře fungující metodická role ministerstva a pozornost je třeba věnovat také odborné přípravě nových zaměstnanců, kteří přicházejí na úřady. Náměstek ministra financí Ing. Jan Málek ocenil, že se podařilo vybudovat nový systém úřadování na obcích. „Jste v pozici určitého „nárazníku“ mezi politickou a odbornou složkou obce,“ řekl na adresu tajemníků a dodal: „Srdcem vašeho finančního řízení je dobře fungující účetnictví.
 
Při reformě veřejné správy jste rychle vykročili z období raného dětství do dospělosti,“ řekl v souvislosti s metaforou o patnáctiletém Sdružení tajemníků ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj RNDr. Josef Postránecký. „Tím, že se pohybuji v evropském prostoru veřejné správy, vím, že rozsah úkolů, které plníte, nemá v evropském kontextu obdoby,“ dodal. Ředitelka Institutu pro místní správu Praha PhDr. Zdeňka Procházková připomněla, že Sdružení a Institut se staly dobrými partnery, což dokládá i nedávno podepsaná smlouva o vzájemné spolupráci.
 
Na jednání vystoupili rovněž zástupci dalších domácích, zahraničních a mezinárodních organizací – například Evropské federace národních sdružení tajemníků. V závěru slavnostního bloku byla udělena tři čestná členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Program pak pokračoval odbornými semináři a workshopy.
 
Text Ludmila Křížová a Jiří Chum
Foto Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem