Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzory usnesení v řízení o přestupcích podle nového správního řádu

V souvislosti s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vypracovala skupina právníků správního oddělení odboru všeobecné správy jako metodickou pomůcku pro orgány obcí a krajů vzory usnesení, která budou v rámci řízení o přestupcích podle nového správního řádu vydávána.

Tento soubor obsahuje vzory většiny usnesení, jejichž vydávání připadá v úvahu v rámci řízení o přestupcích. Tato metodická pomůcka nezahrnuje problematiku výkonu rozhodnutí o přestupku, která se, s výjimkou zákazu činnosti a propadnutí a zabrání věci, bude řídit od 1. 1. 2006 v podstatě výlučně zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod, proč jsme zaměřili naši pozornost právě na usnesení a nikoli rozhodnutí, je prostý. Usnesení je ve správním řízení novou formou rozhodnutí a v mnoha případech nahrazuje dosavadní méně formální úkony. Považovali jsme tedy za prioritní poskytnout orgánům obcí a krajů pomoc právě s tímto novým institutem. Obsahové a formální náležitosti kladené na rozhodnutí podle nového správního řádu nepřinášejí výrazné změny oproti stávajícímu stavu a předpokládáme proto, že v praxi nebudou v tomto směru vznikat podstatnější potíže.

Obsah předmětné metodické pomůcky byl konzultován s odborem legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra (který je gestorem nového správního řádu).

Ačkoli je tato metodická pomůcka primárně koncipována jako pomůcka pro správní orgány projednávající přestupky, věříme, že její využití může být i širší, když mnohá z usnesení budou mít své místo i v jiných druzích správních řízení.

Cílem této metodické pomůcky je usnadnit jejím uživatelům aplikaci nového správního řádu, zejména (ale nejen) v rámci řízení o přestupcích. Doufáme, že se nám tento cíl povedlo alespoň částečně naplnit.

Seznam vzorů usnesení podle nového správního řádu

 1. Usnesení o postoupení oznámení o přestupku - § 12
  doc 29 kB
  pdf 125 kB

 2. Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku - § 12
  doc 29 kB
  pdf 126 kB

 3. Usnesení o dožádání - § 13 odst. 1
  doc 28 kB
  pdf 125 kB

 4. Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu - § 13 odst. 4
  doc 26 kB
  pdf 158 kB

 5. Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby - § 14 odst. 2
  doc 24 kB
  pdf 130 kB

 6. Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby - § 14 odst. 4
  doc 28 kB
  pdf 128 kB

 7. Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka - § 16 odst. 5
  doc 29 kB
  pdf 94 kB

 8. Usnesení o provedení jiných oprav - § 18 odst. 6
  doc 25 kB
  pdf 126 kB

 9. Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem - § 28 odst. 1
  doc 30 kB
  pdf 130 kB

 10. Usnesení o ustanovení opatrovníka - § 32 odst. 2
  doc 25 kB
  pdf 124 kB

 11. Usnesení o zániku funkce opatrovníka - § 32 odst. 8
  doc 27 kB
  pdf 126 kB

 12. Usnesení o ustanovení společného zástupce - § 35 odst. 2, 3
  doc 29 kB
  pdf 132 kB

 13. Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu - § 38 odst. 5
  doc 26 kB
  pdf 128 kB

 14. Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku - § 49 odst. 4
  doc 25 kB
  pdf 127 kB

 15. Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti) - § 53 odst. 1
  doc 28 kB
  pdf 130 kB

 16. Usnesení o předložení věci / strpění ohledání věci na místě - § 54 odst. 1
  doc 30 kB
  pdf 130 kB

 17. Usnesení o ustanovení znalce - § 56
  doc 30 kB
  pdf 127 kB

 18. Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka (včetně prův. přípisu) - § 60
  doc 32 kB
  pdf 104 kB

 19. Výzva k odstranění nedostatků podaného návrhu na projednání přestupku + usnesení o přerušení řízení - § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. a)
  doc 26 kB
  pdf 133 kB

 20. Usnesení o opravě zřejmých nesprávností - § 70
  doc 26 kB
  pdf 128 kB

 21. Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o přestupku - § 80 odst. 4 písm. d)
  doc 25 kB
  pdf 133 kB

 22. Usnesení o zahájení přezkumného řízení - § 96 odst. 1
  doc 23 kB
  pdf 127 kB

 23. Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - § 97 odst. 1
  doc 29 kB
  pdf 124 kB

  

Správní oddělení
Odbor všeobecné správy
Ministerstvo vnitra
29. července 2008

  

vytisknout  e-mailem