Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzory právních předpisů obcí

Vzory obecně závazných vyhlášek 

1. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů (aktualizováno k 1. 1. 2017)

2. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí stanoví podmínky užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti

3. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru nebo právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe osvědšení o složení zkoušky a stanovit způsob provádění zkoušky, dobu platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky

4. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (aktualizováno k 1. 7. 2016)

5. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (aktualizováno k 1. 6. 2016)

6. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce o způsobu a podmínkách převozu a přechodného uložení zemřelých

7. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

8. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod

9. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce (aktualizováno k 25. 4. 2018)

10. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

11. Znění zákonného zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení a zrušení obecní policie

12. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města

13. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o poplatku za komunální odpad

14. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

15. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách
 

16. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hazardních her (aktualizováno k 1. 1. 2017)

17. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění

18. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

19. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích

20. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů

21. Metodický materiál k zákonnému zmocnění o vedení technické mapy obce

22. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených živelní pohromou od daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách

23. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (aktualizováno k 8. 9. 2016)

24. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

25. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a kterou se reguluje v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti (aktualizováno k 31. 5. 2017)

26. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (aktualizováno k 1. 7. 2017)

27. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví ceny stavebních pozemků v cenové mapě

28. Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky

29. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let (aktualizováno k 31. 5. 2017)

  


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 12. listopadu 2018

vytisknout  e-mailem