Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání a potřeby romských dětí a mládeže

Konzultace 

Vzdělávání a potřeby romských dětí a mládeže

Dítě v laviciDítě v lavici


Za finanční pomoci Evropské unie vznikla analýza postojů a potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání. Výsledky budou použity pro přípravu grantového řízení v rámci programu Transition Facility 2006. Cílem analýzy v první fázi bylo na vzorku škol vytvořit ilustrativní statistický obrázek romských dětí a mládeže podle věku a pohlaví. V druhé fázi se zkoumaly hlavní faktory, které mají vliv na ne/úspěšnost vzdělávání romských dětí a mládeže.

Podle autorů zprávy výzkum potvrdil hypotézu, že romské děti jsou výrazně méně úspěšné než děti pocházející z majoritní populace. Z každých deseti zkoumaných romských chlapců a deseti zkoumaných romských dívek, kteří nastoupili na základní školu, se ve své původní třídě udrželi pouze tři chlapci a polovina dívek. Zbylé děti alespoň jednou opakovaly ročník nebo přešly do speciální třídy či školy.

Velká část romských dětí není dostatečně připravena na zahájení školní docházky a jejich handicap nekompenzuje nabídka předškolního vzdělávání. Největší nevýhody představují především nedostatečná znalost českého jazyka a rodinné prostředí, které romské děti na školní docházku většinou nedokáže připravit, upozorňuje zpráva. Romské děti mají nízké profesní aspirace, nevěří, že získají prestižní povolání také proto, že jim většinou chybějí pozitivní vzory. Na druhé straně prostředí škol většinou neumí romské děti přátelsky přijmout a motivovat k překonání jejich znevýhodnění.

Závěry z výzkumu je nutné považovat za pouhou sondu provedenou na omezeném vzorku devíti vybraných škol, výzkum nelze vnímat jako reprezentativní. Navzdory tomu analýza nabízí některá zajímavá zjištění a poskytuje alespoň hrubou představu o trendech a problematických bodech ve vzdělávacích trajektoriích romských dětí, i díky tomu, že se autorům podařilo získat některá dosud nedostupná data.

Transition Facility 2006 bude posledním grantovým programem využívajícím finanční prostředky z programů Transition Facility financovaných Evropskou unií. Udělené granty by měly prostřednictvím aktivit neziskových organizací pomoci nastartovat řešení některých z identifikovaných problémů alespoň na lokální úrovni. Autoři analýzy dále doufají, že nově získaná data budou využita i relevantními institucemi a dalšími zájemci z řad odborné veřejnosti. Analýzu její autoři prezentovali na semináři, který dnes proběhl při Zastoupení Evropské komise. Na webových stránkách www.gac.cz nebo www.nros.cz je ke stažení text analýzy v plném znění.

vytisknout  e-mailem