Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací projekty v Africe

 • Základní informace
 • Charakteristika projektů
 • Hodnocení projektů na mezinárodní scéně
 • Finanční náklady na uskutečnění projektů

Základní informace

Základní informace

Odbor mezinárodních vztahů MV ČR (OMV MV) je realizátorem vzdělávacích projektů "Basic PC and Internet Course", které jsou koncipovány jako příspěvek ČR k výzvě Světového summitu OSN k Informační společnosti (WSIS) v Ženevě (2003) a Tunisu (2005) a jako plnění závazků vedoucích českých delegací k podpoře rozvoje Informační společnosti. Předmětné vzdělávací projekty jsou zároveň reakcí ČR na výzvu Valného shromáždění OSN na pomoc naléhavé potřebě konkrétně řešit problém "digital divide" (digitální propast, tj. nerovnoměrný přístup k ICT) v rozvojových zemích, především v Africe.
 
ČR se na výše uvedených fórech ve vystoupeních vedoucích národních delegací plně přihlásila k podpoře cílů Summitu OSN a vyhlásila, že je připravena pomáhat rozvojovým zemím při odstraňování „digitální propasti“ sérií „Základních kurzů práce s počítačem a s internetem“.
 
Filosofie projektů zcela odpovídá evropské Strategii pro Afriku (Strategy for Africa) a je v souladu s dvěma hlavními prioritami organizace UNESCO – „Afrika“, „Rovnost mužů a žen“. Autory projektů jsou Mgr. Petr Piškula (MI ČR) a Ing. A. Chlum (MI ČR a později MV ČR).
 
V červnu 2011 projevila zájem o realizaci vzdělávacích projektů MV ČR též organizace UNESCO, a to na základě jednání náměstka generální ředitelky UNESCO Erica Falta s náměstkem ministra vnitra ČR.
 
V roce 2012 předpokládá rezort MV ČR uskutečnění dvou vzdělávacích projektů ve prospěch Keni.
 

Manažer a lektor projektů

Ing. Robert Buřič
odbor mezinárodních vztahů
člen Výkonného výboru České komise pro UNESCO
Ministerstvo vnitra ČR
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: +420 974 818 681

Charakteristika projektů

Charakteristika projektů

Vzdělávací projekty realizované ze strany MV ČR v letech 2007 – 2010 představují pokračování série českých projektů zahájených v lednu 2005 Ministerstvem informatiky ČR. Po zrušení Ministerstva informatiky ČR přešla předmětná agenda do působnosti rezortu MV ČR, konkrétně OMV MV.
 
Vzdělávací projekty jsou zaměřeny na dosažení základní úrovně počítačové gramotnosti u mladých studentů středních škol v Africe, přičemž je kladen velký důraz na aspekt rovného přístupu ke vzdělání mužů a žen, (minimálně 50% účastníků kurzů tvoří dívky a ženy).
 
Role OMV MV spočívá jak v samotném managementu projektů, tak i v tvorbě a zpracování výukového materiálu (registrovaná učebnice – ISBN) a vyslání lektorů kurzů, zpravidla z řad svých vlastních pracovníků, resp. pracovníků dalších útvarů rezortu MV ČR. Kurzy jsou vedeny obvykle dvěma lektory dle „Syllabu“ ověřeného agencií OSN, organizací ITU (International Telecommunication Union) v Ženevě.
 
V rámci dosud uskutečněných deseti vzdělávacích projektů ze strany MI ČR a následně MV ČR již bylo proškoleno více než 500 studentů v Keni, Ugandě a Zambii.
 
Základem projektů „Basic PC and Internet Course" je týdenní až dvoutýdenní kurz pro 10 – 20 studentů, ve kterém se jeho účastníci především zbaví strachu z počítače a zároveň se naučí zejména:
 • základním pojmům a ovládání počítače
 • práci s MS Windows včetně správy souborů
 • psaní a úpravě textů a grafiky
 • základní práci s tabulkami, grafy
 • vyhledávat na internetu a používat e-mail a chat
 • jak vytvářet vlastní webové stránky
 • práci se sociálními sítěmi
 • práci s elektronickými knihovnami a elektronickými vzdělávacími kurzy
Po absolvování kurzu studenti obdrží certifikát, který jim umožní mnohem lepší předpoklady pro uplatnění v rámci svých životních perspektiv. Nezanedbatelný je i multiplikační efekt projektů, kdy proškolení studenti po odjezdu lektorů školí své spolužáky, případně učitele.

Hodnocení projektů na mezinárodní scéně

Hodnocení projektů na mezinárodní scéně

Ve prospěch naléhavé potřeby řešení „digital divide“ se výrazně vyslovil generální tajemník OSN Ban Ki-Moon. Podle generálního tajemníka ITU H. Touré je český projekt originální svou nenáročností, efektivitou a adresností pro mladou generaci.
 
Vysokého hodnocení významu a kvality projektů se dostalo od asistenta Generálního tajemníka UNESCO pro komunikace /IT/ p. A. Khana na Summitu WSIS II v roce 2005, v Tunisu a dále od velvyslance ČR v Keni, velvyslance SM ČR při OSN v Ženevě a od náměstka generální ředitelky UNESCO pro vnější vztahy a veřejné informace pana Erica Falta při jeho návštěvě v Praze dne 14. 6. 2011, která se uskutečnila na pozvání MZV ČR.

Finanční náklady na uskutečnění projektů

Finanční náklady na uskutečnění projektů

Výše finančních nákladů se odvíjí od cílové země uskutečnění projektu, délky projektu a technického zázemí v dané lokalitě. Logistický partner pro projekt je zvolen na základě výsledků výběrového řízení.
   
Celkové náklady na uskutečnění dvoutýdenního projektu obvykle činí cca 25 000 USD. Zahrnují služby ze strany logistického partnera, případné pronájmy učeben a techniky, stravování studentů, nákup pomůcek pro studenty a náklady na cestu a ubytování lektorů.
 
Součástí projektu je obvykle předání daru 3 ks počítačových sestav pro školu, v jejíž prospěch je kurz realizován. Hlavním účelem daru je vytvoření „studijní buňky“, která studentům umožní udržovat nabyté vědomosti, samostatně pokračovat ve vzdělávání a zároveň zapojit i další spolužáky (multiplikační efekt projektu).

vytisknout  e-mailem