Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního programu Vrbětice

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace
z Dotačního programu Vrbětice

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality)

v y h l a š u j e

za účelem plnění usnesení vlády České republiky č. 1090 ze dne 21. prosince 2015 „Dotační program Vrbětice“.

Žádost o dotaci může podat obec, dlouhodobě dotčená řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice – Vrbětice, v níž došlo ke snížení kvality života v důsledku této mimořádné události a související dlouhodobé činnosti složek integrovaného záchranného systému. Podmínka snížení kvality života na území obce je splněna, pakliže v souvislosti uvedenou mimořádnou událostí došlo na území obce k evakuaci obyvatel trvající v součtu alespoň po dobu 12 hodin. Konečnými adresáty finančních prostředků dotace jsou státní občané České republiky, kteří jsou současně občany některé z dotčených obcí a kteří byli v dotčené obci hlášeni k trvalému pobytu ke dni 3. prosince 2014.

V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a s dokumentem „Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v rámci Dotačního programu Vrbětice a pravidla postupu obcí při nakládání s přidělenou dotací“ (dále jen „Zásady“).

Žádost včetně přílohy je nutno zaslat v písemném vyhotovení, které musí být opatřeno podpisem statutárního orgánu a razítkem obce, na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

anebo v elektronické podoběprostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. Kopie žádosti včetně přílohy musí být současně zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz, a to ve formátu Excel a Word (dle formátu příloh Zásad). Rozhoduje vždy datum podání žádosti (tj. poštovní razítko podání originálů žádosti / datum odeslání zprávy datovou schránkou).

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 8. března 2016.
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kuřátková (jitka.kuratkova@mvcr.cz)


Přílohy:

vytisknout  e-mailem