Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR pro rok 2016

 

VÝZVA
 
k zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní
neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice
 
pro rok 2016
 
 
Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlašuje v rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. 7. 2015 dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice tyto tři výše uvedené evropské linky.
 
Žádost o dotaci na rok 2016 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky.
 
Součástí žádosti k datu podání je též prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávního celku.
 
Žádost o dotaci musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016 (viz přílohy).
 
Žádost o dotaci se podává nejpozději do 6. listopadu 2015 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu.)
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nosiči. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nosiči ve formátu .pdf a musí obsahovat veškeré formální náležitosti (tj. podpis statutárního orgánu).
 
Adresa pro zaslání či dodání:
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
 
Na obálku uveďte:
„Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenčních linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice“
 
Kontaktní osoba:
PhDr. Petra Binková, Ph.D.
tel. 974 832 571
 
Přílohy:
 
  • Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016
  • Obecná a specifická část žádosti – dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111a 116 006 v České republice pro rok 2016
  • Žádost – tabulková část (díl 1 a 2) – dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016
  • Finanční vypořádání poskytnuté dotace – tabulka
  • Průběžná monitorovací zpráva – formulář
  • Závěrečná zpráva – formulář
 
 
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality
 
 
 
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 5. 10. 2015

vytisknout  e-mailem