Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu "Bezpečnostní dobrovolník" v roce 2017

2. kolo 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu:

"Bezpečnostní dobrovolník" v roce 2017
 - 2. kolo

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality)

v y h l a š u j e

za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni 2. kolo výběrového dotačního programu "Bezpečnostní dobrovolník".

Žádost o dotaci na rok 2017 může ve 2. kole podat obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní město Praha a městská část hlavního města Prahy.

Žádost musí být podána na předepsaných formulářích, které tvoří přílohu č. 2 „Zásad poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník pro rok 2017“ (dále jen „Zásad“) a v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy. Projekt žadatele, na jehož realizaci má být dotace udělena, musí splňovat podmínky dotačního programu a náležitosti stanovené v příloze č. 1 Zásad.

Žádost (včetně jejích příloh), která je opatřena podpisem statutárního zástupce a razítkem žadatele, se podává buď v listinné formě na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. Kopie žádosti včetně příloh musí být současně zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu tatjana.elznicova@mvcr.cz, a to kromě formátu Excel a Word také ve formátu PDF. Rozhoduje vždy datum podání žádosti (tj. poštovní razítko podání originálů žádosti / datum odeslání zprávy datovou schránkou).

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 20. března 2017. Žadatelům, kteří neměli možnost podávat žádosti v 1. kole, budou přijaty i žádosti, které zaslali v rámci termínů stanovených 1. kolem.

 

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

 

vytisknout  e-mailem