Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zasílání projektů k realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2010

Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality - ve smyslu usnesení vlády č. 1150 ze dne 15. října 2007 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a na základě NMV č. 39 ze dne 14. června 2007 ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává organizační řád ministerstva vnitra - vyhlašuje Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2010. 

Žádost o finanční prostředky na rok 2010 si mohou podat útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Prostředky budou využity na realizaci projektů zaměřených na prevenci násilné, majetkové a mravnostní kriminality, prevenci kriminality mládeže, prevenci kriminality související s rasistickým a extremistickým podtextem a prevenci xenofobie, na projekty související s působením Policie ČR v sociálně vyloučených lokalitách, na prevenci korupčního jednání, prevenci kriminality související s drogami, na podporu obětí trestné činnosti, na projekty zaměřené na prevenci kyberšikany a na zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Podpořeny budou pouze projekty, jejichž výdaje požadované v rámci tohoto programu jsou neinvestiční a splňují náležitosti uvedené v "Podmínkách pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality na léta 2008 až 2011". Žádost se podává na formuláři "Žádost útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR o finanční prostředky na prevenci kriminality".

Žádost o finanční prostředky (se všemi povinnými přílohami) podejte nejpozději do 23. dubna 2010 v 1 originále a 9 kopiích na adresu: odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a současně v elektronické podobě na adresu: Intranet: prevence.mv@mv.cz nebo Internet: programy@mvcr.cz. Žádost musí obsahovat popis každého dílčího projektu. Žadatelé, kteří byli příjemci dotace v roce 2009 a nezaslali na odbor prevence kriminality závěrečnou zprávu o realizaci tohoto projektu (do 15. února 2010), budou z posuzování pro rok 2010 vyřazeni. V případě zájmu o konzultace můžete kontaktovat PhDr. Ivanu Dostálovou (tel.: 974 832 074) a JUDr. Tomáše Koníčka (tel.: 974 833 217).

Žádosti územních odborů Policie ČR zasílejte na preventivně informační oddělení s územně vymezenou příslušností (krajská ředitelství). Krajská ředitelství veškeré shromážděné projekty seřadí do číselné priority a odešlou je na odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Součástí této výzvy jsou: Formulář žádosti, Podmínky pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2010, Závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2010 a postup Jak vyplnit a podat žádost o dotaci z Programu ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2010.

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality MV

Výzva k zasílání projektů (pdf, 94 kB)
Formulář žádosti
(xls, 38 kB)
Podmínky pro uvolnění (pdf, 90 kB)
Jak vyplnit a podat žádost o dotaci z Programu ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2010 (pdf, 153 kB)
Závěrečná zpráva (doc, 40 kB)  
Tabulka vyúčtování (xls, 22 kB)

vytisknout  e-mailem