Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zasílání projektů k realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2009

Zadavatel: odbor prevence kriminality - 20.2.2009 

Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality - ve smyslu usnesení vlády č. 1150 ze dne 15. října 2007 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a na základě NMV č. 39 ze dne 14. června 2007 ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává organizační řád ministerstva vnitra - vyhlašuje Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2009.
    
Žádost o finanční prostředky na rok 2009 si mohou podat útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Prostředky budou využity na realizaci projektů zaměřených na podporu nových metod práce Policie ČR, na prevenci násilné, majetkové a mravnostní kriminality, prevenci kriminality mládeže, kriminality související s drogami, kriminality s rasistickým a extrémistickým podtextem a prevenci xenofobie, prevenci korupčního jednání, prevenci obchodování s lidmi a podporu obětí a na projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
  
Podpořeny budou pouze projekty, jejichž výdaje požadované v rámci tohoto programu jsou neinvestiční a splňují náležitosti uvedené v "Podmínkách pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality na léta  2008 až 2011". Žádost se podává na formuláři "Žádost útvaru MV nebo PČR o dotaci z Programu prevence kriminality v roce 2009". Oba dokumenty jsou součástí této výzvy.
   
Žádost o finanční prostředky (se všemi povinnými přílohami) podejte nejpozději do 10. dubna 2009 v 1 originále a 9 kopiích na adresu:
Eva Dorobantová, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a současně v elektronické podobě na adresu: Intranet: prevence.mv@mv.cz nebo Internet: programy@mvcr.cz.
   
Součástí této výzvy jsou: Formulář žádosti, Podmínky pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2009, seznam krajských koordinátorů preventivních aktivit (prevence) a závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2009.

Povinné přílohy žádosti:

  • Podrobný popis každého dílčího projektu volnou formou;
  • Závěrečná zpráva o realizaci projektu, na který útvar obdržel finanční prostředky z tohoto programu v roce 2008 (týká se útvarů, které takové prostředky obdržely a zprávu dosud nezaslaly).
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem