Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podávání návrhů na IT projekty v programu Evropské komise ISA2 na rok 2020

Evropská komise nabízí členským státům možnost zapojit se do řízení implementace programu ISA2 zaměřeného na podporu interoperability mezi orgány veřejné správy, podniky a občany. 

Program je realizován na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru.

Výstupy programu ISA2jsou k dispozici členským zemím pro další využití.  Program ISA2 zajišťuje mimo jiné i provoz sítě TESTA, kterou využívají orgány veřejné správy pro bezpečnou přeshraniční komunikaci v rámci EU a ke které je možné se v České republice připojit přes Centrální místo služeb.

Termín pro podání návrhů je 22. srpna 2019.

Návrhy je třeba předložit prostřednictvím zástupce České republiky v programu ISA2 , a to s využitím šablony, která je přílohou této informace. Při posuzování návrhů zohlední Evropská komise zejména tato kritéria:

Návrhy projektů mohou zahrnovat IT řešení, studie a podpůrné aktivity směřující k lepší přeshraniční i meziresortní interoperabilitě, umožňovat opětovné využití a případně využívat již existující systémy a výstupy jiných projektů EU.

V případě zájmu o podání návrhu do pracovního programu ISA2 na rok 2020 nás prosím kontaktujte co nejdříve prostřednictvím emailu oveg@mvcr.cz nebo volejte na číslo 974 817 542.

  

Odbor eGovernmentu

  

vytisknout  e-mailem