Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky výběrového dotačního řízení v rámci programů z oblasti obchodování s lidmi a domácího násilí

Zadavatel: odbor prevence kriminality 

V listopadu 2008 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra vyhlášena výzva pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí o poskytnutí dotací v rámci programu „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“, „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ a „Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“ pro rok 2009. Dne 24. února 2009 zasedla dotační komise.
 
Složení dotační komise:
  • PhDr. Olga Šifferová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Barbora Holušová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Marcel Wohlgemuth (odbor bezpečnostní politiky MV),
  • Mgr. Drahoslava Horáková (odbor personální MV),
  • pplk. JUDr. Iveta Pelikánová (Policejní prezidium ČR),
  • Mgr. Ivana Pýchová (Ministerstvo práce a sociálních věcí),
  • Mgr. Luboš Hudec (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
  • MUDr. Iva Truellová (Ministerstvo zdravotnictví)
 
Od roku 2008 jsou dotační programy financovány přímo z rozpočtu Ministerstva vnitra. Pro rok 2009 byla k dispozici částka ve výši 5 225 000,- Kč. Předloženo bylo celkem 23 projektů od 23 organizací (16 projektů na programy prevence domácího násilí a 7 projektů na program obchodování s lidmi).
 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům odboru prevence kriminality MV ve výši 5 225 000,- Kč bylo nutno požadavky organizací redukovat (celkový požadavek nestátních neziskových organizací 13 723 632,- Kč).
 
Členové komise posuzovali každý jednotlivý projekt z hlediska obsahového zaměření a z hlediska členění rozpočtu na projekt. Projekty v rámci programu „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ komise doporučila podpořit celkovou částkou 3 800 000,- Kč (4 projekty). Projekty v rámci programu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ a „Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“[1] (8 projektů) pak částkou 1 425 000,- Kč (přidělené dotace jsou uvedeny v následujících tabulkách).
 
Podpořené projekty na rok 2009
 
Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi
 
Přidělená dotace
La Strada o.p.s.
„Pomoc a podpora osobám obchodovaným a vykořisťovaným zejména s ohledem na uplatnění jejich práv“
983 000,-
Rozkoš bez rizika
„Konec novodobého otroctví v Čechách aneb O co usiluje terénní program o.s.“
429 000,-
Arcidiecézní charita Praha - Projekt Magdala
„Pomoc a podpora obchodovaným osobám a jejich dětem“
 1 980 000,-
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
„Prevence obchodování s migranty a v ČR pracujícími cizinci“
408 000,-
Poradna pro uprchlíky
„Prevence obchodování s lidmi a pracovně - právní poradenství pro migranty v ČR“
0,-
Multikulturní centrum Praha
Bez názvu
0,-
Slezská diakonie
„Bezpečně za hranice - poradna Elpis – Ostrava“
0,-

 

 
Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami
a
Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí
 
Přidělená dotace
Slezská diakonie
„Počítačová databáze spisové agendy Intervenčních center ČR“
133 000,-
 Diakonie ČCE - středisko pomoci v Praze
„Pomoc pachatelům domácího násilí“
231 000,-
 SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.
„Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka domácího násilí“
96 000,-
občanské sdružení ADRA
„ADRA - poradna pro oběti násilí a trestné činnosti - práce s agresorem v terapeutickém rámci“
161 000,-
 Diakonie ČCE - středisko v Plzni
„Centrum SOS Archa - krizové centrum pro děti, mládež a dospělé“
341.000,-
ACORUS
„Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí“
166 000,-
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy
„ROSA - pomoc dětem zasaženým domácím násilím“
50 000,-
Centrum nové naděje
„PON - Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí“
247 000,-
občanské sdružení D.R.A.K.
„Prevence domácího násilí v rodinách s handicapovanými osobami“    
0,-
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
„Děti a domácí násilí“
0,-
KERIT
„Pojďte s námi poznávat svět¨“
0,-
Most k životu o.p.s.
„Násilí nic neomlouvá“
0,-
o.s. Spirála
„Domov bez násilí“
0,-
 
občanské sdružení Kaleidoskop
„Terapeutická komunita Kaleidoskop - Prevence přeměny bývalé oběti v budoucího agresora“
0,-
Persefona o.s.
„Děti svědkové domácího násilí - neviditelné oběti“
0,-
PRO BONO PUBLICO o.p.s.
„Život bez násilí“
0,-
 
 
 
Odbor prevence kriminality MV, oddělení lidských práv, 3.4.2009
 
 Poznámka:

1) Z toho 3 projekty zaměřené na násilné osoby a 5 projektů zaměřených na děti jako svědky DN.

vytisknout  e-mailem