Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky výběrového dotačního řízení v rámci dotačních programů „Prevence korupčního jednání“ a „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ pro rok 2011

V srpnu 2010 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra vyhlášena výzva pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí o poskytnutí dotací v rámci dotačních programů „Prevence korupčního jednání“ a „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ pro rok 2011. Dne 9. prosince 2010 jednal dotační výbor pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačních programů „Boj proti korupci - provozování protikorupční linky 199“ a „Prevence korupčního jednání“, který byl zřízen pokynem ředitele odboru bezpečnostní politiky ze dne 22. listopadu 2010 č. 11.

Předloženo bylo celkem 8 projektů od 6 organizací (2 projekty na program „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ a 6 projektů na program „Prevence korupčního jednání“). Členové komise posuzovali každý jednotlivý projekt z hlediska obsahového zaměření a z hlediska členění rozpočtu na projekt.

Projekt v rámci programu „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ byl podpořen celkovou částkou 2.089.314,- . Projekty v rámci programu “Prevence korupčního jednání“ pak částkou 3.410.686,- .

Přidělené dotace s výsledky hlasování dotačního výboru jsou uvedeny v následující tabulce. Níže jsou zveřejněna Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 pro jednotlivé projekty. 

 
 
Název projektu
 
 
 
 
Požadavek
(Kč)
 
 
Doporučeno
(Kč)
 
 
Hlasování
 
přítomno
 
pro
 
proti
 
zdržel se
 
 „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“
 
 
Oživení, o.  s.
„Protikorupční linka 199“
 
 
2.089.314,-
 
2.089.314,-
 
7
 
5
 
2
 
0
 
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
„Provoz protikorupční linky 199 v roce 2011“
 
 
4.350.000,-
 
0,-
 
7
 
5
 
2
 
0
 
“Prevence korupčního jednání“
 
 
Transparency
International – Česká republika, o. p. s.
„Provozování právní poradny v roce 2011“
 
 
2.000.000,-
 
2.000.000,-
 
7
 
7
 
0
 
0
 
Oživení, o.  s.
„Společná protikorupční platforma 2011“
 
 
643.271,-
 
643.271,-
 
7
 
7
 
0
 
0
 
Ekologický právní servis, o. s.
„Posilování a podpora místních iniciativ v protikorupčních aktivitách“
 
 
307.560,-
 
307.560,-
 
7
 
7
 
0
 
0
 
Čmelák - společnost přátel přírody, o. s.
„Společně a efektivně proti korupci 2011“
 
 
401.600,-
 
401.600,-
 
7
 
7
 
0
 
0
 
Respekt Institut, o. p. s.
„Týden bez korupce“
 
 
368.800,-
 
 
0,-
 
7
 
7
 
0
 
0
 
Otevřená společnost, o. p. s.
„Otevřete.cz – Infoliga“
 
 
140.000,-
 
58.255,-
 
7
 
6
 
0
 
1
 
 
„Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“
 
“Prevence korupčního jednání“
 
doporučeno 2.089.314,- Kč
 
 
 
doporučeno 3.410.686,- Kč
 
Celkem doporučeno
 
5.500.000,- Kč
 

vytisknout  e-mailem