Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky výběrového dotačního řízení v rámci dotačních programů „Prevence korupčního jednání“ a „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ pro rok 2010

V lednu 2010 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra vyhlášena výzva pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí o poskytnutí dotací v rámci dotačních programů „Prevence korupčního jednání“ a „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ pro rok 2010. Dne 16. března 2010 zasedl dotační výbor pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačních programů „Boj proti korupci - provozování protikorupční linky 199“ a „Prevence korupčního jednání“, který byl zřízen pokynem ředitele odboru bezpečnostní politiky ze dne 2. března 2010 č. 1. 

Předloženo bylo celkem 6 projektů od 5 organizací (1 projekt na program „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ a 5 projektů na program „Prevence korupčního jednání“). Členové komise posuzovali každý jednotlivý projekt z hlediska obsahového zaměření a z hlediska členění rozpočtu na projekt.

Projekt v rámci programu „Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“ byl podpořen celkovou částkou 2.600.000 Kč. Projekty v rámci programu “Prevence korupčního jednání“ pak částkou 1.600.000 Kč.

Přidělené dotace s výsledky hlasování dotačního výboru jsou uvedeny v následující tabulce. Níže jsou zveřejněna Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 pro jednotlivé projekty.
 

Název projektu Požadavek (Kč) Doporučeno (Kč) Hlasování
přítomno pro proti zdrželo se
„Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“
Transparency International – Česká republika, o. p. s.: Provoz protikorupční linky 199 v roce 2010 2.843.810,- 2.600.000,- 7 7 0 0
“Prevence korupčního jednání“
Transparency
International – Česká republika, o. p. s.: Provozování právní poradny v roce 2010
952.712,- 750.000,- 7 7 0 0
Oživení, o. s.: Společná protikorupční platforma 702.736,- 500.000,- 7 7 0 0
Ekologický právní servis, o. s.: Vytvoření „protikorupčního balíčku“ právních nástrojů pro občany a NNO aktivní v oblasti ochrany životního prostředí 188.020,- 100.000,- 7 7 0 0
Čmelák - společnost přátel přírody, o. s.: Společně a efektivně proti korupci 533.266,- 250.000,- 7 7 0 0
Respekt Institut, o. p. s.: Týden bez korupce 445.300,- 0,- 7 7 0 0
 
„Boj proti korupci – provozování protikorupční linky 199“

“Prevence korupčního jednání“

doporučeno 2.600.000,- Kč

 


doporučeno 1.600.000,- Kč

CELKEM DOPORUČENO 4.200.000,- Kč

 

vytisknout  e-mailem