Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky proběhlých kontrol u orgánů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky kontrol provedených na orgánech veřejné správy. 

 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2014 a 2015

Rok 2019

Rok 2019

V roce 2019 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

 • plnění ustanovení § 5a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy – (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

 • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

 • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 4 a § 13 odst. 7 a 8 zákona č. 99/2019, o přístupnosti, a právní úpravy stanovené prováděcí vyhláškou č. 64/2008 Sb., o přístupnosti (písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS), ve znění účinném ke dni 8. dubna 2019.

V roce 2019 byly kontrolovány 2 ústřední orgány státní správy, 1 magistrát, 1 krajský úřad, 3 městské úřady a 2 úřady pražské městské části.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky u povinnosti "zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi spravovaných informačních systémech veřejné správy" a u povinnosti "uveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením".

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech

  

Rok 2018

Rok 2018

V roce 2018 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

 • plnění ustanovení § 5a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy - (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

 • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

 • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.
   

V roce 2018 byly kontrolovány 2 ústřední orgány státní správy, 1 magistrát, 1 krajský úřad, 1 městský úřad a jeden úřad pražské městské části.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky podle § 5 odst. 2 písm. e) a f).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  

Rok 2017

Rok 2017

V roce 2017 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

 • plnění ustanovení § 5a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy - (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

 • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

 • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.
   

V roce 2017 byl kontrolován 1 ústřední orgán státní správy, 2 magistráty, 4 městské úřady a jeden úřad pražské městské části.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky podle § 5 odst. 2 písm. e) a f).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  

Rok 2016

Rok 2016

V roce 2016 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

 • plnění ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy - (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

 • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

 • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.
   

V roce 2016 byly kontrolovány 2 ústřední orgány státní správy, 1 magistrát, 4 městské úřady a jeden úřad pražské městské části.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky podle § 5 odst. 2 písm. e) a f).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  

Rok 2014 a 2015

Rok 2014 a 2015

V roce 2014 a 2015 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

 • plnění ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy - (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

 • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

 • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.
   

V roce 2014 byly kontrolovány 3 ústřední orgány státní správy, 1 krajský úřad a 3 městské úřady.

V roce 2015 byly kontrolovány 2 ústřední orgány státní správy, 1 krajský úřad a 2 městské úřady.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky podle § 5a odst. 1 a podle § 5 odst. 2 písm. f), s tím, že za rok 2015 bylo zjištěno nedostatků méně.

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, předaly následně zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  

vytisknout  e-mailem