Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky proběhlých kontrol u orgánů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky kontrol provedených na orgánech veřejné správy. 

Rok 2017

V roce 2017 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly orgánů veřejné správy zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění a návaznými prováděcími právními předpisy.

Předmět a výsledky kontroly:

Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 3 klíčové oblasti:

  • plnění ustanovení § 5a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy - (dále jen "vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS"),

  • zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy orgány veřejné moci a o datových prvcích používaných jimi ve vazbách s jinými ISVS v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "ISoISVS") a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen "ISDP") dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (dále jen "zákon o ISVS"), jejichž správcem je Ministerstvo vnitra,

  • uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.
     

V roce 2017 byl kontrolován 1 ústřední orgán státní správy, 2 magistráty, 4 městské úřady a jeden úřad pražské městské části.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky podle § 5 odst. 2 písm. e) a f).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Orgány veřejné správy, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.

  


Odbor eGovernmentu, 28. května 2020

vytisknout  e-mailem