Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2012

Zadavatel: Odbor prevence kriminality MV  

 

 

V srpnu 2011 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra zveřejněna výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2012.
 
Dne 28. února 2012 v 10 hodin zasedala dotační komise.
 
Složení dotační komise: 
  • Mgr. Barbora Holušová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Iva Fürbacherová (odbor prevence kriminality MV),
  • PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. (odbor pesonální MV),
  • JUDr. Eva Romancovová (odbor bezpečnostní politiky MV),
  • pplk. Mgr. Jolana Mosleh (Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky)
  • Daniel Dárek (oddělení koncepce strategie a financování sociálních služeb MPSV),
  • PhDr. Jana Libíčková (zástupkyně ředitele Probační a mediační služby ČR),
  • MUDr. Iva Truellová (odbor zdravotních služeb MZd).  
Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska požadavků stanovených ve výzvě k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace a v zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace. Projekty byly přijatelné pro věcné posuzování.
 
Předloženo bylo celkem 10 projektů v rámci uvedeného dotačního titulu. Během přípravného období bylo s nevládními organizacemi jednáno a byly odstraněny některé formální nedostatky tak, aby komise mohla jednat o všech předložených projektech. Podpořeno bylo celkem 7 projektů.
 
Od roku 2008 jsou dotační programy financovány přímo z rozpočtu Ministerstva vnitra. Pro rok 2012 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 614 000 Kč. Z důvodu finančních restrikcí bylonutné požadavky organizací pro rok 2012 redukovat (celkový požadavek NNO byl 3 398 362 Kč).
 
Podpořené projekty na rok 2012
  „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“
Přidělená dotace 
Diakonie ČCE - středisko pomoci v Praze
„Program pro násilné osoby a pachatele domácího násilí“
450 000 Kč
občanské sdružení ADRA
„Práce s agresí v terapeutickém rámci“
400 000 Kč
Persefona, o. s.
„Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí - 3“
0 Kč
Slezská diakonie
„Domácí násilí má dvě strany – resocializační a terapeutický program pro násilné osoby“
200 000 Kč
Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
„Program zaměřený na zvládání agrese ve vztazích a v rodině“
 250 000 Kč
InBáze Berkat, o. s.
„Prevence domácího násilí u partnerských dvojic migrantů“
0 Kč
Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s.
„STOP AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ“
0 Kč
Centrum nové naděje
„Prevence a vzdělávání v práci s násilím“
 129 000 Kč
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o. p. s.
„Psychologický a psychoterapeutický program pro pachatele domácího násilí, případně jejich oběti“
100 000 Kč
Liga otevřených mužů, o. s.
„Bílá stužka - Muži proti násilí na ženách a dětech“
85 000 Kč
CELKEM
 1 614 000 Kč
 
 
Odbor prevence kriminality MV, dne 23. března 2012 

 

vytisknout  e-mailem