Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačních programů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“, „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ pro rok 2011

V září 2010 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra zveřejněna výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačních programů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2011.  

Dne 24. února 2011 ve 13:00 hod. zasedala dotační komise.
 
Složení dotační komise: 
  • PhDr. Olga Šifferová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Barbora Holušová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Drahoslava Horáková (odbor řízení lidských zdrojů MV),
  • Mgr. Šárka Möstlová (odbor bezpečnostní politiky MV),
  • pplk. Mgr. Janka Váňová (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky)
  • Mgr. Petr Mach (odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV),
  • Mgr. Lenka Ficová (odbor speciálního vzdělávání a rovných příležitostí MŠMT),
  • MUDr. Iva Truellová (odbor zdravotních služeb MZd). 
Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska požadavků stanovených ve výzvě k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace a v zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace. Projekty byly přijatelné pro věcné posuzování.
 
Předloženo bylo celkem 9 projektů v rámci uvedených dotačních titulů. Šest projektů na „Prevenci v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a tři projekty na „Prevenci domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“. Během přípravného období bylo s nevládními organizacemi jednáno a byly odstraněny některé formální nedostatky tak, aby komise mohla jednat o všech předložených projektech. Podpořeno bylo celkem 7 projektů.
 
Od roku 2008 jsou dotační programy financovány přímo z rozpočtu Ministerstva vnitra. Pro rok 2011 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 3. 636. 447,-Kč: z toho 2.526.447,-Kč pro dotační titul „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a 1.110.000,-Kč pro dotační titul „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“. Z výše uvedených důvodů bylonutné požadavky organizací pro rok 2011 redukovat (celkový požadavek NNO byl 9.179.647,-Kč).
 
Podpořené projekty na rok 2011
 
  Přídělená dotace
  „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“
 
2.526.447,-
Arcidiecézní charita Praha
„Projekt Magdala: Prevence obchodování s lidmi, Pomoc a podpora obchodovaným osobám a jejich dětem“
1.089.000,-
Diakonie ČCE
„Ne Násilí“
521.447,-
La Strada o.p.s.
„Pomoc a podpora osobám ohroženým obchodováním a vykořisťováním zejména s ohledem na uplatnění jejich práv“
516.000,-
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Prevence obchodování s migranty a v ČR pracujícími cizinci“
400.000,-
Rozkoš bez rizika
„Konec novodobého otroctví v Čechách aneb O co usiluje terénní program o. s.“
0,-
Dětské krizové centrum
„Linka důvěry Dětského krizového centra – okamžitá pomoc obětem sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi
0,-
„Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ 
 1.110.000,-
Diakonie ČCE - středisko pomoci v Praze
„Program pro násilné osoby, pachatele domácího násilí a osoby, které jsou agresivní ve vztazích“
400.000,-
občanské sdružení ADRA
„ADRA – práce s agresorem v terapeutickém rámci“
308.000,-
Persefona, o. s.
„Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí - 2“
402.000,-
 CELKEM
3.636.447,-Kč
Odbor prevence kriminality MV, dne 22. března 2011 

vytisknout  e-mailem