Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky hodnocení - evropské krizové či asistenční linky

Oznámení o výsledku hodnocení předložených žádostí v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice na rok 2016 

 

MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

Č.j.:MV-146728-7/OBP-2015

Praha 30. prosince 2015
Počet listů: 1

Oznámení o výsledku hodnocení předložených žádostí v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice na rok 2016

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“) a Výzvou k zaslání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016 (dále jen „Výzva“) ze dne 5. října 2015 vás tímto informuji o výsledku hodnocení.

Ve stanovené lhůtě pro podání žádosti o poskytnutí dotace byly přijaty žádosti od tří níže uvedených subjektů:

  • Bílý kruh bezpečí (zapsaný spolek), provozovatel linky 116 006
  • Linka bezpečí (zapsaný spolek), provozovatel linky 116 111
  • Ztracené dítě (zapsaný spolek), provozovatel linky 116 000

Odborní pracovníci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality posoudili všechny žádosti z hlediska formálních požadavků a shledali všechny tři žádosti způsobilé. Byly tudíž postoupeny dotační komisi k dalšímu ohodnocení.

Dotační komise posuzovala nabídky z hlediska splnění podmínek daných Zásadami vyhlášeného programu a následně provedla jejich hodnocení dle kritérií stanovených Výzvou.

Na základě posouzení a hodnocení nabídek dotační komisí konstatuji, že komise doporučila k poskytnutí dotace všechny tři podané žádosti výše uvedených žadatelů. Všechny žádosti splnily výše uvedené náležitosti a podmínky. Výše dotace bude sdělena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2016.

 

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

vytisknout  e-mailem