Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroba a tisk publikace k projektu s názvem Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa

 
 veřejná zakázka malého rozsahu
 
 
Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):
 
Název zakázky:
„Výroba a tisk publikace k projektu s názvem Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa“
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):
Veřejná zakázka na služby
 
Datum vyhlášení zakázky:
24. února 2011
Název programu:
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04./4.1.00/27.00005
Název projektu:
„Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa“
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
RNDr. Richard Nouza, CSc., ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Telefon: +420 974 816 402
Fax:       +420 974 816 407
IČO zadavatele:
00007064
DIČ zadavatele:
CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
RNDr. Richard Nouza, CSc., ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
Telefon: +420 974 816 722
Fax:       +420 974 816 849
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Lhůta pro podávání nabídek:
Nabídka musí být doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek, nejpozději do 8. března 2011 do 10:00 hodin.
Místo pro podávání nabídek:
Nabídku je možné podat osobně na sekretariát ředitele Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví na adrese Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 (budova Centrotex), nebo doporučeně poštou na adresu:
RNDr. Richard Nouza, CSc.
ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a tisk publikace, včetně jazykových korektur, grafických návrhů. Publikace je průvodcem vzdělávacího programu, ale zároveň nezbytnou pomůckou pro každou osobu, která se podílí na tvorbě práva. Publikace se zabývá teoretickými a praktickými aspekty procesu tvorby právních předpisů. Publikace je nedílnou součástí individuálního projektu, který je realizován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Přesné vymezení zpracování předmětu plnění, s uvedením počtu výtisků, jež jsou požadovány zadavatelem, je uvedeno v Příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace. Nabídka uchazeče musí zaručit výrobu a tisk publikace v požadované podobě, uvedené v Příloze č. 1.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
200.000,- Kč
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude započato dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je březen 2011.
Místo dodání / převzetí plnění:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21Praha 4

vytisknout  e-mailem