Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výměna občanských průkazů - otázky a odpovědi

Výměna občanských průkazů je stanovena od 1. ledna 2021. Do kdy bude nutné tyto občanské průkazy vyměnit?

Podle čl. 15 Směrnice MV č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu, jestliže došlo k úřední změně názvu obce, městské části, městského obvodu, ulice, čísla popisného, evidenčního, popřípadě orientačního, nebo ke vzniku nové obce, městské části nebo městského obvodu anebo dojde-li v souvislosti se změnou územní příslušnosti obce k jinému okresu ke změně adresy místa trvalého pobytu občana.
 

O skončení platnosti občanského průkazu bude rozhodovat místně příslušný městský úřad obce s rozšířenou působností. Zároveň ale platí, že si občané mohou požádat o nový průkaz i na jiném městském úřadě ORP. Jak by tedy mělo rozhodování vypadat?

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o skončení platnosti občanského průkazu, jestliže obsahuje mimo jiné nesprávné údaje. Rozhodnout o skončení platnosti může fakticky kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu nedošlo ke změně územního členění, se nedozví o změně v položce adresy trvalého pobytu v občanském průkazu jinak, než když je mu fyzicky předložen, nemůže rozhodovat o skončení platnosti. K rozhodnutí o skončení platnosti může přistoupit při úředním styku s občanem, jehož se dotkla změna v uvedené položce. Z tohoto důvodu by především o skončení platnosti občanského průkazu měl rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo k předmětné změně.
 

Týká se výměna občanského průkazu i osob mladších 15 let?

Občané mladší 15 let nemají povinnost být držiteli občanského průkazu, tudíž povinná výměna se na ně, respektive na jejich zákonné zástupce, nevztahuje. Nic to ovšem nemění na tom, že o skončení platnosti jejich občanských průkazů musí být rozhodnuto. V případě, že budou chtít být i nadále držiteli občanského průkazu, mohou požádat o vydání nového občanského průkazu. Vydání občanského průkazu je spojeno s vybráním správního poplatku ve výši 50 Kč, přičemž v tomto případě je možné občana od výběru správního poplatku za vydání nového občanského průkazu v souladu s § 8 odst. 2 písm. b) zákona o správních poplatcích osvobodit. Pokud by byla žádost podána ve zkrácené lhůtě, je vždy vybírán správní poplatek za urychlené vydání.
 

Jakmile k 1. lednu 2021 dojde ke změně okresní příslušnosti, nedojde tím k blokaci osob v evidenci obyvatel z důvodu nesprávných údajů?

Ne, k žádné blokaci nedojde. Informační systémy správních evidencí budou na změny připraveny.

  

V případě dalších dotazů se, prosím, obraťte na odbor správních činností.

  

vytisknout  e-mailem