Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výjimka pro EU občany za účelem výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodin

English English version

Platná od 26. května 2020 od 0:00.

 • Do této kategorie spadají též i občané EU za účelem studia na vysoké škole - viz informace v samostatném informativním materiálu.

 • Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
   

Tato výjimka se vztahuje pouze na občany Evropské unie, kteří vstupují na území ČR za následující účelem:

 • obchodní jednání,

 • služební / pracovní cesta,

 • vyslání / vnitropodnikový převod,

 • výkon zaměstnání,

 • výkon činnosti funkce statutárního orgánu,

 • realizace zakázky v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo svobodného povolání ,

 • výkon profesionální sportovní nebo umělecké činnosti.
   

Všechny tyto osoby vstupující na území ČR mají povinnost:

 • pro účely vstupu na území ČR mít u sebe potvrzení o absolvování PCR testu (vzor na webu MV), potvrzení o výkonu ekonomické činnosti (vzor na webu mvcr.cz) a dokument prokazující tuto ekonomickou činnost (např. pracovní smlouva, smlouva o dílo apod.),

 • dodržovat po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Osobám z této kategorie, jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území ČR i bez předložení potvrzení o absolvování testu. Nezbytnost potvrzuje pouze ministr gesčně příslušný za dané odvětví (a to formou potvrzení vydané gesčně příslušným ministerstvem). Tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a potvrzení předložit místně příslušné krajské hygienické stanici.

  

Subjekty přijímající občany EU za účelem ekonomické činnosti po dobu pobytu na území ČR nad 72 hodin mají povinnost zajistit: ubytování po celou dobu pobytu v ČR, lékařskou péči/registrujícího poskytovatele po dobu pobytu, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěno jinak, dopravu ze státní hranice do místa ubytování a následně do zaměstnání a zpět po dobu 14 dnů od vstupu, návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání v ČR.

Dokumenty pro účely vstupu:

PLUS jeden z těchto platných dokumentů potvrzující ekonomickou činnost v ČR (výčet není fixní):

 • pracovní smlouva,

 • pozvání na obchodní jednání nebo služební cestu, cestovní příkaz,

 • doklad o zakázce,

 • smlouva o výkonu funkce,

 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,

 • smlouva o dílo,

 • vysílací dopis.

  

Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři.

  


MV-2020/05/07-V5

vytisknout  e-mailem