Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyjádření Ministerstva vnitra ke stanovisku Transparency International („TI“)

Ministerstvo vnitra považuje za nezbytné poskytnout oficiální stanovisko ke včerejšímu mediálnímu vyjádření předsedy správní rady TI Václava Lásky a k oficiálnímu vystoupení zástupců TI z poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí. 

Koncepce boje proti korupci, která byla prezentována včera, je koncepcí Ministerstva vnitra, nikoli vlády. Vládní koncepce pro boj s korupcí bude představena v říjnu 2010 a bude navazovat na některé návrhy Ministerstva vnitra. Kromě toho bude obsahovat také řadu dalších návrhů ostatních ministerstev, do nichž se budou moci svým dílem zapojit také neziskové organizace a občanská sdružení. Řada dalších opatření bude vznikat na resortech Ministerstva místního rozvoje, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí. Ministerstvo vnitra je bude podporovat a je připraveno je v rámci meziresortní spolupráce spoluvytvářet. Návrh aktualizace vládní strategie boje s korupcí pro období 2010–2014 předloží ministr vnitra Radek John ve vládou stanoveném termínu do konce října 2010.

Hlavním argumentem TI prezentovaným v médiích byl fakt, že představená strategie zahrnuje v příkladném výčtu především represivní opatření a neklade dostatečný důraz na prevenci. Jako příklad uvedla TI institut testů spolehlivosti. S tímto argumentem se Ministerstvo vnitra neztotožňuje. Institut testů spolehlivosti, stejně jako celá řada dalších opatření, která mají na první pohled represivní charakter (např. institut spolupracujícího obviněného / korunní svědek), funguje především jako preventivní opatření. U pachatelů totiž vzbuzuje obavu, že by proti nim mohlo být těchto nástrojů použito. To samo o sobě přináší významný preventivní efekt, který může část potenciálních pachatelů od spáchání trestného činu odradit.

TI vyzvala Vládu ČR v tiskové zprávě ze dne 17. června 2010 k přijetí komplexní protikorupční strategie a k jejímu důslednému naplnění. Ve svých požadavcích TI uvádí:

 • Změna institucionálního přístupu k protikorupční politice

  • Vláda deklarovala protikorupční politiku jako jeden ze tří svých hlavních cílů. Místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John ji považuje za svou absolutní prioritu a vyčlení na ni dostatečné lidské kapacity Ministerstva vnitra. Celkový přístup k přípravě a realizaci protikorupční politiky bude navíc průběžně skrze poradní sbor ministra vnitra konzultován i s neziskovým a podnikatelským sektorem. 

 • Zprůhlednění veřejných zakázek

  • Ministr vnitra deklaroval, že se Ministerstvo vnitra bude aktivně podílet na přípravě nového zákona o veřejných zakázkách, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a přijetí tohoto zákona zařadil mezi klíčové priority. 

 • Posílení kontroly a další opatření v oblasti komunální sféry

  • Ministr vnitra na tiskové konferenci v úterý 14. září 2010 řekl, že plánuje navrhnout posílení a rozšíření pravomocí NKÚ na komunální úroveň.
  • Současně prezentoval záměr novelizovat zákon o obcích a krajích s cílem dosáhnout například zveřejňování informací o jmenovitém hlasování orgánů územních samospráv (při nakládání s majetkem, veřejných zakázkách či grantech) nebo s tím související usnadnění přístupu občanů i zastupitelů k informacím z vedení samospráv.

 • Opatření v oblasti vyšetřování

  • Ministr vnitra na tiskové konferenci deklaroval, že útvary bojující s korupcí budou posíleny a významně personálně, technicky i finančně podpořeny. 
  • Ministr současně deklaroval cíl zavedení zkoušek spolehlivosti osob působících v orgánech veřejné moci a zavedení institutu spolupracujícího obviněného.
  • V rámci tiskové konference zdůraznil také trend intenzivnějšího využívání operativně pátracích prostředků, včetně institutu policejního agenta.
  • Efektivnějšího zabavování výnosů z trestné činnosti chce Ministerstvo vnitra dosáhnout zřízením specializovaných pracovišť a větším provázaností systému odměňování na úspěšnost při zabavování těchto prostředků.
  • Kromě uvedených opatření, která jsou v souladu s požadavky TI, bude Ministerstvo vnitra usilovat o další opatření, která budou mít vliv na snadnější vyšetřování korupce. Půjde především o nápravu některých chyb z minulého volebního období.

 • Opatření v oblasti politických stran

  • Ministr vnitra na tiskové konferenci prohlásil, že chce prosadit novelu zákona o sdružování v politických stranách, která mimo jiné zvýší transparentnost jejich financování.

Z uvedeného srovnání je patrné, že představená strategie Ministerstva vnitra v boji proti korupci obsahuje drtivou většinu opatření, které v červenci TI ve své tiskové zprávě požadovala. Respektive obsahuje jich mnohem víc (a to byl na tiskové konferenci představen pouze demonstrativní výčet těch nejzásadnějších opatření). Mnoho dalších bude následovat.

Detailní podoba těchto opatření bude průběžně komunikována s odborníky z neziskového sektoru právě prostřednictvím poradního sboru ministra vnitra, od nějž se TI distancovala. Jelikož nám však jde o společný cíl, kterým je efektivní potírání korupce, Ministerstvo vnitra uvítá, bude-li TI i nadále výstupy poradního sboru ministra vnitra alespoň připomínkovat.

 

Jiří Reichl
ředitel odboru a tiskový mluvčí
 

vytisknout  e-mailem