Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2017MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality
           
Praha   24. listopadu 2016
Č.j.: MV-129612-5/OBP-2016
                                                                                             
 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.

Priority Programu prevence kriminality jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy.

Žadatelé o dotaci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí (DSO). Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (docx, 20 kB) nebo konzultanty (docx, 17 kB) odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.  Mgr. David Chovanec
ředitel odboru
 podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem