Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015

 
MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 
                                                                                              Praha 30. října 2014
                                                                                             
 
Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  • snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  • snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  • efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  • komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2015 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 31,5 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (doc, 41 kB).  Ministerstvo vnitra pro žadatele o dotaci vytvořilo tzv. Metodický balíček doporučení pro kraje i obce k tvorbě analýz a preventivních projektů.
 
Ministerstvo vnitra bude v rámci Programu prevence kriminality 2015 pokračovat ve finanční podpoře projektu Asistent prevence kriminality. Možnost požádat o dotaci a obdržet ji mají žadatelé (samosprávy obcí), kteří splní obecné povinnosti uvedené v Zásadách a v metodických doporučeních (část C Metodického balíčku). Žádat o dotaci mohou všechny skupiny žadatelů, konkrétně se jedná o tyto skupiny:
  • nové obce – „prvožadatelé“, kteří budou v roce 2015 řešit bezpečnostní situaci pomocí tohoto projektu;
  • obce, které realizovaly projekt v rámci dotace EU OP LZZ a ukončily jeho realizaci v roce 2014;
  • obce, které realizují projekt v roce 2014 (případně v předchozích letech) v rámci Programu prevence kriminality a hodlají v tomto projektu pokračovat i v roce 2015;
  • obce, které v současné době realizují individuální preventivní projekt podporovaný z dotace EU OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“, reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 a chtějí v projektu pokračovat v období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015.
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Jitka Gjuričová v. r.
                                                                                         ředitelka odboru
 
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem