Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na rok 2018


MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality
           
Praha   18. října 2017
Č. j.: MV-83952-8/OBP-2017
                                                                                             
 

Vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

na rok 2018  

Program Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou (dále jen „Program“) je realizován na základě usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční přípravy akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královehradeckém regionu“ a na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66. Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, které souvisejí s popisovanou průmyslovou zónou.

Účelem Programu je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, tedy v Rychnově nad Kněžnou, Solnici a Kvasinách.

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu, který byl nastaven na léta 2018 až 2019, Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta 2018 až 2019 (dále jen „Zásady“).

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen „Žádost“) předkládá obec. Oprávněné obce (viz výše) budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování - investiční projekty v parametrech:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
  2. osvětlení rizikových míst.

Zpracované Žádosti o poskytnutí dotace na projekty Programu je třeba doručit datovou schránkou – 6bnaawp – na odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV nejpozději do 15. ledna 2018.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit Zásadami a jejími přílohami a postupovat podle pravidel v nich uvedených (dostupné na webu http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx).
 


                                                                             Mgr. David Chovanec
                                                                                   ředitel odboru
                                                                            podepsáno elektronicky

Přílohy:

vytisknout  e-mailem