Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017

             Praha 22. prosince 2016

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/ 2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017 (dále jen „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené základními organizačními útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2.  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti; 
c) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
d) zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
e) trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
f) inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  15. dubna 2017.

Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz) a finanční na Ing. Věru Rybákovou (tel. 833 266; e-mail: vera.rybakova@mvcr.cz ). 

                                                                                                                                Mgr. David Chovanec
                                                                                                                                  ředitel      


1) Čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
2) Čl. 57 odst. 2 písm. c) body 1 až 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013.

vytisknout  e-mailem