Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže

Informace o vyhlašované druhé veřejné soutěži v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS)  

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU a VÝVOJI
V RÁMCI PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY v letech 2010-2015 (BV II/2 – VS)
 
M i n i s t e r s t v o   v n i t r a  vyhlašuje
 
dne 9. března 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) – dále jen „Program“,  a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.
 
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu nebo inovací.
 
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/o nás/bezpečnostní výzkum/vyhlášení druhé veřejné soutěže).
 
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV II/2-VS - druhá veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 10. března 2011 do 20. dubna 2011. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt  6:00 - 15:45 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod.  
 
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“/„Důvěrné“.
 
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
 
Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/o nás/bezpečnostní výzkum/vyhlášení druhé veřejné soutěže) 10. října 2011.
 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 

Zadávací dokumentace k vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 - VS)

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015 (BV II/2 - VS)

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Stanovisko Evropské komise o notifikaci ze dne 16. prosince 2009

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci - Návrh projektu (závazná osnova)

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - Seznam příloh k návrhu projektu

Rada pro Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015

  
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací, 25.3.2011

vytisknout  e-mailem