Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kreativní zpracování a produkce informační kampaně k projektu Základních registrů

Č. j. MV- 31498-10/VZ-2012 

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
zastoupená
Ing. Jiří KRUMPEM
ředitelem odboru rozvoje projektů a služeb eGovernment
(dále jen „zadavatel“)
kontaktní adresa : náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4
 
předkládá
 
VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
 VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 38 ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
 
  1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Kreativní zpracování a produkce informační kampaně k projektu Základních registrů“.
 
  1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je kreativní návrh informační kampaně k projektu Základních registrů, jehož součástí bude produkce, mediální poradenství a výroba audiovizuálního spotu (TV, kino, internet, 60 sec, animovaný nebo hraný). Bližší specifikace Veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
 
 
Tato výzva včetně ZD k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 zákona bude po celou dobu lhůty stanovené k podání nabídek uveřejněna na profilu Zadavatele www.softender.cz/mvcr/ (odboru rozvoje projektů a služeb eGovernment).

vytisknout  e-mailem