Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ o nejvýhodnější nabídku na odprodej strojů a příslušenství na zpracování dřeva

Odbor správy majetku MV 

MV-72078-3/OSM-2020

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34, IČ 00007064
zastoupená ředitelem odboru správy majetku MV Ing. Miroslavem Konopeckým
vyhlašuje dne 21. 9. 2020

výběrové řízení
o nejvýhodnější nabídku na odkoupení

- níže uvedených strojů a příslušenství:

 • ​Čepovací - profilovací stroj UNICONTROL 5;
 • Rozmítací pila;
 • Čtyřstranná frézka;
 • Šroubový kompresor RENNER;
 • Frézka na klínové drážky Hoffmann;
 • Spodní okružní pila s pojezdovým stolem SCM;
 • Spodní okružní pila s pojezdovým stolem a odsáváním STRIEBIG;
 • Horizontální dlabačka HD 230;
 • Pokosová okružní pila PERTICI;
 • Srovnávací frézka;
 • Spodní frézka KEID;
 • Dřevěný protihlukový kryt;
 • Třívřetenová stojanová vrtačka REICHENBACHER;
 • Radiální zakracovací pila BIG 800;
 • Víceoperační stroj na opracování dřeva MECANOBOIS;
 • Spodní frézka s horním podavačem;
 • Tloušťkovací frézka GUILLET;
 • Dvoustranná frézka GUILLET;
 • Formátovací pila Paoloni;
 • Frézka na cinkové spoje HOLZ-HER;
 • Dvoukotoučová radiální zakracovací a pokosová pila OMS SALVARANI;
 • Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
 • Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
 • Ventilátor odsávání s motorem GRUSS; a
 • Hadice odsávání s klapkami.
   

Minimální kupní cena: 290 400,- Kč

Podmínky výběrového řízení, návrh kupní smlouvy, vzor prohlášení účastníka výběrového řízení jsou zveřejněny v přílohách ve formátu .pdf.

Plné znění znaleckého posudku je k nahlédnutí na adrese: Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, Na Pankráci 72, 140 21 Praha 4 a vybrané relevantní pasáže tohoto znaleckého posudku jsou k dispozici na internetu v rámci zveřejnění vyhlášení tohoto výběrového řízení.

Nabídky zájemců očekáváme od zveřejnění nejpozději do 30. 10. 2020 do 14,00 hodin doručené osobně na kontaktní adresu vyhlašovatele uvedenou v Bližších podmínkách výběrového řízení nebo prostřednictvím poštovního úřadu na poštovní adresu vyhlašovatele uvedenou tamtéž, tak, aby byla nabídka doručena poštovním úřadem vyhlašovateli nejpozději dne 30. 10. 2020.

Kontakt: oddělení Centrum zajištěných aktiv, tel. 974 849 685, 603 190 960, e-mail: prodej.cenza@mvcr.cz.

  

………………………………………
Ing. Miroslav Konopecký 
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku MV

  

vytisknout  e-mailem