Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vstup do ČR po 1. červenci 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo nové ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020. 

 

Ochranné opatření zde.

Předložit test nebo podstoupit karanténu musejí jen ty osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tzv. červené země). Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země) je vymezen sdělením Ministerstva zdravotnictví a uveřejněn na jejich webových stránkách.
 

Cestování ze zemí EU+

Po vstupu do ČR mají povinnost předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu nebo podstoupit karanténu jen osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území země EU+, která není uvedena na výše jmenovaném seznamu (v současné době jde pouze o Švédsko). Občané ostatních členských zemí EU+ a cizinci s povoleným pobytem v těchto zemích mohou do ČR cestovat bez omezení, tj. jako v době před pandemií. Mezi země EU+ jsou zařazeny kromě zemí EU ještě Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, San Marino a Vatikán. Vstup do ČR je v obou případech možný za jakýmkoliv účelem, tedy i za turistikou.
 

Cestování ze zemí mimo EU+

Pokud do ČR cestují občané třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým výskytem onemocnění COVID-19 (tedy z tzv. zelených zemí), jsou podmínky jejich vstupu závislé na faktu, zda daná země nastavila pravidla pro cestování recipročně. Pokud ano, mohou do ČR přicestovat za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19 a po vstupu nemusí předložit test ani podstoupit karanténu. Pokud nejsou pravidla nastavena recipročně, je jejich vstup omezen a řídí se podmínkami stanovenými ochranným opatřením. Jelikož jde ale o vstup ze země s nízkým rizikem nákazy, test ani karanténa není nutná. Čeští občané mohou do ČR přicestovat bez omezení.

Cizinci ze všech ostatních třetích zemí, tzn. ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu (z tzv. červených zemí), mohou do ČR vstoupit jen za podmínek vymezených ochranným opatřením (vstup je umožněn například sezonním pracovníkům, vědcům, studentům nebo rodinným příslušníkům, vždy s odpovídajícím pobytovým oprávněním). Po vstupu do ČR pak musí předložit test nebo podstoupit karanténu (tato povinnost platí i pro české občany).
 

Další povinnosti

Opatření nařizuje všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům ubytování (včetně místa, kde by probíhala případná karanténa), zdravotní péči a návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky. Formulář s potvrzením tohoto závazku je cizinec povinen předložit k žádosti o příslušné pobytové oprávnění.

Všechny osoby včetně občanů ČR, které do ČR vstupují ze země, která není uvedena na seznamu (z tzv. červené země), mají po vymezenou dobu povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
 

Skončení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřní hranic České republiky pozbylo platnosti dne 30. června 2020 ve 23:59 hod. V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci a vzájemnou koordinaci s ostatními členskými státy EU / Schengenu nebyla shledána potřeba jeho dalšího prodloužení. Do konce června byla dočasně znovuzavedena ochrana na vzdušné hranici, systematické kontroly tedy byly prováděny už jen na vnitřních letech. Cestující však musí počítat s tím, že policie může provádět namátkové kontroly v příhraničí se sousedními státy a na vnitřních letech v rámci výkonu svých pravomocí na území ČR.

  

vytisknout  e-mailem