Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volunteerism: United We Serve

Stipendijní pobyt Vlády USA 

Co: Stipendijní pobyt Vlády USA: „Volunteerism: United We Serve
Kdy: 10. dubna – 2. května 2010
Kde: USA: Washington, D.C., Salt Lake City, Austin a San Francisco
Kdo: Mgr. Nataša Diatková, pracovnice oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby odboru prevence kriminality, pracovní náplň: aplikace zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Stipendijního pobytu se zúčastnilo 104 delegátů z 97 různých zemí světa, které byly zastoupeny vyváženě s ohledem na geografickou příslušnost. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin podle měst, které mají navštívit: Salt Lake City, Indianapolist, Huston a Kansas City.

Záměrem stipendijního pobytu bylo přiblížit organizování (management) dobrovolnictví, dobrovolnické organizace v USA účastníkům tak, aby ze situace vytěžili příklady dobré praxe pro svůj národní projekt.

Rovněž bylo záměrem, aby se účastníci dozvěděli informace o dobrovolnictví v zemích původu jednotlivých účastníků studijního pobytu, a aby navázali kontakty a případnou spolupráci.

Zástupci jednotlivých zemí pocházeli z řad státních zaměstnanců (úřady vlády ministerstev), poslanců a NNO. Všichni se věnovali dobrovolnické službě ve svých zemích, jejímu organizování, koncepci.

Program:

 • 10. dubna – odlet do USA
 • 11. dubna – volno
 • 12. dubna – oficiální zahájení, přivítání účastníků zástupci vlády USA (paní Alma R. Candelaria – ředitelka vzdělávacího a kulturního odboru pro mezinárodní návštěvníky – U.S. Department of State – tato ředitelka se aktivně, osobně účastnila celého programu ve Washingtonu a v San Franciscu, včetně aktivní dobrovolnické služby). Představení celého programu, představení cílů programu, představení zástupců zprostředkující neziskové organizace Meridián International Center – kteří se svými lokálním partnery zajišťovali celý pobyt organizačně a obsahově.
 • 13. dubna – oficiální přijetí v U.S. Department of State – konference a panelová diskuse věnovaná dobrovolnické službě z pohledu podpory státu, především financování (mají stejný grantový systém jako v ČR, většinou roční frekvence, vybírají z nabídky došlých projektů). Dále představení Společnosti pro národní a komunitní podporu a United States Peace Corps – kteří mají od roku 1961 samostatní zákon na mezinárodní dobrovolnictví. (www.peacecorps.gov)
 • 14. dubna – tento den byl věnovaný budování organizace, jejímu managementu, legálnímu statusu apod. a to pro NNO.
 • 15. dubna – panelová diskuse se zástupci – Červeného kříže, Atlase Service Corps, Inovace v rámci občanského začlenění, DoSomething a Youth Service America a dále pak v rámci corporate responsibility: se zástupci Coca Cola Copany, TechnoServe.
 • 16. dubna – dobrovolnická práce v organizaci Food and Friends, která se zabývá dodávkami jídla pro HIV pozitivní komunitu ve Washingtonu D.C.
 • 17. dubna – odlet do Salt Lake City
 • 18. dubna – návštěva v rodinách dobrovolníků
 • 19. dubna – návštěva humanitárního střediska mormonské církve, dále přednášky na Westminster College – o fundraisingu pro NNO v USA a diskuse s dobrovolníky – studenty.
 • 20. dubna – University of Utah – přednáška prof. De. Nancy Winemiller-Bsinger, PhD. O nonprofit managmentu ve státě Utah a západním pobřeží USA. Setkání se zástupci NNO – Volunteers of America – Utah.
 • 21. dubna – odlet do Austinu, Texas – návštěva partnerské organizace: International Hospitality Council of Austin
 • 22. dubna – návštěva dobrovolnických organizací: HandsOn Central Texas (organizace zabývající se zprostředkováním práce a dobrovolníků mezi NNO, firmami a indiv. osobami), Charita Austin – dobrovolnická práce – práce s homeless a Barton Sprinte Poll – dobrovolnická práce na oslavu Dne Země – zahradnická práce
 • 23. dubna – návštěva organizace provozující tísňovou linku 911 v Austinu (Combined Transportation, Emergency & Communications Center – informace o tísňové lince a spolupráci s dobrovolníky při mimořádných událostech (metodika spolupráce s organizacemi: Fire Corps, Community Emergency Response Team, USA on Watch – Neighborhood Watch, Medical Reserve Corps, Volunteers in Police Service).
  Dále návštěva střední školy: McNeil High Schoul – setkání s dobrovolníky školy a návštěva dobrovolnické organizace Austin Area Interreligious Ministries – především práce s imigranty, seniory. Návštěva v rodině člena rady hostitelské organizace: International Hospitality Council of Austin.
 • 24. dubna – dobrovolnická práce společně s adolescentními klienty Domu na půl cesty na údržbě okolí domu, úklid prostranství.
 • 25. dubna – odlet do San Francisca.
 • 26. dubna – prohlídka města, setkání s partnerskou organizací: Institute of International Education/West Coast Center, odpoledne panelová diskuse – se zástupci náboženských organizací, které spolupracují s dobrovolníky, recepce na San Francisco City Hall – setkání se starostou.
 • 27. dubna – konference – panelová diskuse o firemním dárcovství – sponzorovaná VISA a přednáška Hon. Karen Baker – státní sekretářky dobrovolnické práce státu Kalifornia o dobrovolnictví v Kalifornii – programy na podporu dobrovolnické práce a občanské angažovanosti
 • 28. dubna – představení moderních technologií při využití dobrovolnické práce – Googole, facebook, odpoledne práce ve skupinách na budování kapacity organizace – klady a zápory v rozvoji organizace, struktura.
 • 29. dubna – dobrovolnická práce v národním parku – Crissy Field Center, setkání s první dámou Kalifornie
 • 30. dubna – závěrečné vyhodnocení, předání certifikátů
 • 1. května – odjezd z USA
 • 2. května – příjezd do ČR

Závěr

Tento program se konal poprvé na přímou prosbu první dámy USA – Michell Obamy. Poprvé se tohoto programu zúčastnilo přes sto delegátů.

Dobrovolnictví v USA: začíná již v předškolním věku, kdy se děti aktivně zúčastňují práce v rámci aktivit obce, komunity, města. Ve školním věku se předpokládá, že se děti již zapojí aktivně a sami vyvinou iniciativu v rámci dobrovolnické služby. Na středních školách je v mnoha školách dobrovolnická práce součástí studia přímo, nebo je studentům nechán prostor na nalezení si vlastní organizace, nebo si samotnou organizaci, skupinu pro dobrovolnickou službu mohou vytvořit – dle svého zájmu. Na universitách je již dobrovolnická služba samozřejmostí a většinou i součástí studia – zápočet.

Firemní dobrovolnictví – je již ústup od hromadných akci typu team building a dává se přednost samostatným projektům, nalezení si samostatné dobrovolnické služby dle svého zájmu apod. Zaměstnavatelé dávají zaměstnancům volno k vykonání dobrovolnické služby, či je jinak (i finančně) odměňují. Existuje spousta NNO, které se zabývají zprostředkováním dobrovolníků, dobrovolnické práce mezi NNO, firmami, dalšími organizacemi i jednotlivými osobami. Působí jako zprostředkovatelské agentury. Dobrovolnictvím se v USA rozumí i finanční podpora NNO apod.

Dobrovolníci – dobrovolnické organizace hrají velkou roli v rámci integrovaných záchranných systémů jednotlivých států.

Dobrovolnictví slouží k pocitu lidí – být užitečný sobě a své komunitě a přinášejí změnu k lepšímu a proto je mnoho dobrovolnických organizací založeno na sousedské nebo přátelské výpomoci. V USA je v rámci dobrovolnické služby 2x více žen než mužů, nejvíce dobrovolníků je mezi 20-34 lety, nejvíce dobrovolnickou službu vykonávají Anglo-Američané, dále Afro-Američané, Asiaté a nakonec Latinos (toto je pouze federální statistika, která se rámci jednotlivých států liší podle etnického složení obyvatelstva).

V USA je Národní agentura na podporu dobrovolnictví, která operuje s rozpočtem cca 1 bilion USD ročně – peníze přerozdělí: o 2/3 si v rámci agentury rozhodují sami, kterou organizaci popř. projekt podpoří, tak aby to bylo v souladu se státní politikou, a 1/3 přerozdělují v rámci klasického grantového systému.

Přenositelnost do českého prostředí, inspirace:

 • dobrovolnictví propagovat více směrem k aktivnímu občanství, jako součást života komunity a nikoliv jako výlučnou službu pouze v rámci některých organizací
 • zapojit už školní děti – výchova k aktivnímu občanství a dobrovolnictví jako běžná součást života a zároveň jako zodpovědnost k rozvoji a obohacení života – podporovat školy a školská zařízení v rámci rozvoje dobrovolnické služby, tj. vytvářet podmínky pro její vykonávání a to i v rámci vyučování – jako součást např. občanské výchovy
 • na středních školách a vysokých školách – etablovat dobrovolnictví do vzdělávacího systému (nikoliv povinně avšak jako možnou volbu a alternativu nepovinného vzdělávání) – vytvořit podmínky pro management dobrovolnictví v rámci školy
 • vytvoření nebo posílení stávající organizace – agentury zprostředkující výměnu mezi potencionálními dobrovolníky a potencionálními organizacemi, které dobrovolnickou práci využijí (organizace typu – Hands On – Live United) – např. Hestia a její regionální DC
 • větší zapojení dobrovolníků do integrovaného systému a v rámci práce policie i hasičských sborů – spolupráce a vytvoření dobrovolnických organizací typu Neighbourgh Watch apod.
 • cílené rozdělování finančních prostředků těm organizacím, které plní koordinační funkci v rámci dobrovolnictví popř. jsou úzce spojeni s integrovaným záchranným systémem a to přímou cílenou finanční podporou
 • vytvořit politiku a vhodné nástroje pro cílenou finanční politiku dobrovolnickým organizacím na krajské úrovni

 


Odbor prevence kriminality, 6.1.2011

vytisknout  e-mailem