Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilováním vnitřní bezpečnosti obecně. Celkem jde přibližně o 70 opatření. 

Vláda včera, 11. července 2024, projednala návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky. Jde o souhrn nejdůležitějších kroků, které je potřebné udělat pro zvýšení vnitřní bezpečnosti Česka a které jsou v působnosti ministerstev vnitra a spravedlnosti. Vláda také konstatovala, že naplnění hlavních cílů je nezbytné k ochraně podstatných zájmů bezpečnosti Česka podle smlouvy o fungování EU.

První část z cca 70 opatření souvisí se střelbou na Filozofické fakultě UK. Mezi opatření nezbytná k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky patří vybavení nutnou výzbrojí policejních jednotek, které provádějí závažné zákroky proti teroristům nebo únoscům. "Efektivita a rychlost policejního zákroku je přímo závislá na výzbroji. Proto je vybavení policejních jednotek kvalitními zbraněmi zásadní pro naši bezpečnost. Stejně jako zajištění balistického vybavení, rozvoj systémů pro informování obyvatel nebo podpora měkkých cílů," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Právě vybavení zasahujících policistů balistickou ochranou, především jde o skryté vesty, vnější vesty a balistické přilby, je dalším opatřením, které vláda stanovila jako nezbytné k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů republiky. Mezi další opatření v této oblasti patří mimo jiné rozvoj IT infrastruktury a systémů policie pro operační řízení, registr zbraní a práce s daty a dále zlepšování analytických schopností policie.

Mezi navrhovanými opatřeními v oblasti vnitřní bezpečnosti obecně jsou pak např. rozvoj mobilní spolehlivé platformy policie pro bezpečný a operativní přístup ke služebním informacím, zlepšování výcvikových možností policejního sboru a zvyšování bezpečnostních opatření na mezinárodních letištích v Česku. V oblasti působnosti hasičského sboru jde mimo jiné o zabezpečení leteckého hašení požárů. Dále jde o opatření v oblasti modernizací systému příjmu tísňového volání a další komunikační infrastruktury. V rámci Ministerstva vnitra se navrhují opatření v preventivních programech zaměřených na práci s původci násilí ve vztazích a na práci s dětmi ohroženými násilným chováním. Jde také o další aktivity k posílení schopnosti ČR odolávat hybridním hrozbám a dezinformacím.

  

Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra
11. července 2024

  

vytisknout  e-mailem